UMĚNÍ DOTYKU

Masáže v Přelouči

 Vždyť právě hmat je prvním ze smyslů, kterým komunikujeme se

světem, a to ještě před svým narozením, v mateřském lůně. Po

narození, dříve než se začneme orientovat podle sluchu a později i

zraku, je hmat nejdůležitějším pojítkem s okolním světem. Dotyk

rodičovské ruky, pohlazení – to je všemocný lék na bolístky i na

utrpěná bezpráví.

 

 Masáž je starobylá forma léčení,užívaná už po tisíciletí k odstranění

bolesti, nastolení dobré nálady a pohody, pro vybuzení energie

a k zotavení svalstva. Nabízí uklidnění oběma stranám.

Dotyk při masáži vyvolává psychické i fyzické změny, a tím také pocit celistvosti těla i mysli.

 

Dotykový akt masáže má mnoho příznivých účinků.

Masáž:

Umocní uvědomění si vlastního těla,

dýchání, a tím zlepší držení těla.

Sníží nahromaděné napětí a staženým

bolavým svalům navrátí flexibilitu.

Odvede odpadní látky zadržované ve

svalech a zlepší čistící roli lymfatického

systému.

Stres v každodenním životě přímo ovlivňuje tělo - svaly jsou stažené a dech se zkracuje. Tyto reakce se odrážejí v postoji člověka, který se mění podle toho, v kterých částech těla je napětí a jak velké je.

 

HARMONY CARE FOR BODY
Na Spravedlnosti 1533, Pardubice, Česká Republika
www.harmonycare.cz, e-mail: harmony.care@seznam.cz, telefon: +420 775 713 201