Masáže v Přelouči - Aktuality Aktuality na webových stránkách Masáže v Přelouči. http://www.harmonycare.cz cs UFO ve Washingtonu D. C. http://www.harmonycare.cz/aktuality/ufo-ve-washingtonu-d--c-/ <p>&#160;<span class="header-title" style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold; box-sizing: border-box;">Invaze UFO ve Washingtonu D. C. v roce 1952. Záběry, které se zametly pod koberec</span><span class="spaced svg-icon" style="font-family: Montserrat, sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><br /> <img src="https://www.ac24.cz/images/obrazky/washnobw.jpg" alt="thumbnail" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Pozorování ve Washintonu DC v červenci 1952 je považováno za nejúchvatnější pozorování UFO v historii a dosud nebylo zcela objasněno. Vzdušný prostor nad americkou metropolí je normálně pro letouny dost omezený, kdy většina vzdušného prostoru nad Washingtonem je omezena na výšku 18 000 stop.</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">To ale zjevně nebrání zářivým objektům, aby nad metropolí prolétaly v působivých formacích. Jednalo se tak o nejúchvatnější pozorování UFO v historii. Nicméně, jak je zvykem, nic zásadního se dále nedělo na úrovni médií a vlád, mlčení pokračuje.</p> <div style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: relative; height: 0px; padding-bottom: 367.563px; text-align: center;"><iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" gesture="media" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sTZ7O9cfpPQ?ecver=2" width="639" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: absolute; width: 652.656px; height: 367.563px; left: 0px;"></iframe></div> </div> </div> <div id="ac24-ad-after-article" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterarticle_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterarticle" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <address><span style="box-sizing: border-box; display: inline-block; position: relative; text-align: justify; vertical-align: bottom; width: 256px; height: 68px;">zdroj:https://ac24.cz</span></address> </div> </div> </div> </section></div> </div> Masáže v Přelouči Sat, 18 May 2019 06:29:13 GMT Verdikt o mimozemšťanech http://www.harmonycare.cz/aktuality/verdikt-o-mimozemstanech/ <p>&#160;<span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;">Druhý vědec potvrzuje verdikt o „mimozemšťanech“ z hrobu v Nazca</span></p> <p><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;"><span>&#160;</span></span><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;"><br /> </span><img src="https://www.ac24.cz/images/obrazky/nazkaalmum.jpg" alt="thumbnail" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">O údajných ostatcích mumifikovaných těl, které byly nalezeny v Peru v Nazca, se začalo říkat, že to byli mimozemšťané. Avšak po určité analýze byli prohlášeni za lidi. Nyní je ale analyzoval druhý vědec a ukázalo se, že to zas tak běžné lidské bytosti nebyly.</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 37px; font-size: 30px; max-width: 100%;">Ta těla měla několik abnormalit naznačujících, že to lidé nejsou</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Už na první pohled se říkalo, že nevypadají jako normální lidská těla, když se po bližším ohledání ukázalo, že mají několik abnormalit. Měli větší hlavy; oči měli širší, žádné uši a jen maličké nosíky a s tím, že měli méně obratlů, než nacházíme u lidí. Tyto ostatky vyvolaly mezi těmi, kdo věří, že by mohlo jít o mimozemšťany, mohutnou debatu.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Nejdříve se říkalo, že ty mumifikované ostatky nalezené v Peru jsou mimozemšťané, avšak pak vědecká komunita řekla, že celá ta záležitost není nic než hoax a že ty mumie jsou fabrikace a nebyly ani objeveny v peruánské jeskyni. Tyto komentáře byly proneseny, aniž by se daní vědci vůbec obtěžovali na ty mumie podívat a ještě před jejich řádnou analýzou.</p> <div style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: relative; height: 0px; padding-bottom: 226.859px; text-align: center;"><iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" gesture="media" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xZPDhPeQnRY?ecver=2" width="1036" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: absolute; width: 652.656px; height: 226.859px; left: 0px;"></iframe></div> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 37px; font-size: 30px; max-width: 100%;">Nyní vědci tvrdí, že ta těla nepatří běžným lidským bytostem</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Uvedení vědci se postavili za svá tvrzení, i když žurnalista a výzkumník UFO z Mexika pan Jaime Maussan se svým týmem předložil důkazy poukazující, že ty ostatky nalezené v Peru nepatřily běžným lidem. Měsíce poté, co byly nalezeny, je teď analyzující nezávislé laboratoře z celého světa a další vědci, kteří měli příležitost je opravdu studovat, a ti říkají, že to žádný hoax není. Dr. Jose Benitez je doktorem forenzní medicíny a ten o těchto mumifikovaných ostatcích pronesl šokující tvrzení. Ten je teď druhým vědcem, který dal v sázku svoji práci a reputaci a řekl, že ty ostatky by mohly být buď cizorodé, nebo by mohlo jít o nový lidský druh, který jsme na Zemi dosud nenašli.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Také specialista na kostry Dr. Edson Vivancoa ze studia těchto ostatků dospěl ke stejnému závěru. Našel jsem řadu charakteristik, které činí toto tělo zcela odlišným. Na první pohled vypadá jako normální tělo, ale při bližším pohledu jsme našli na každém kousku těla několik abnormalit.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">„Např. hlava je větší, má širší oči, menší nos a nemá žádné uši. Má méně obratlů než běžný člověk.“</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">„Také struktura kostí je odlišná; ty jsou širší. Má jen tři prsty rukou a tři prsty nohou. To jsou ty nejzjevnější odlišnosti, které jsme našli. Je jich ale více, jako třeba počet kloubů v prstech a počet nehtových lůžek.“</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Přitom prach, který pokrývá mumifikované ostatky je ze zvláštního materiálu známého jako křemelina. Taková křemelina má unikátní původ a mimořádné charakteristiky. Ta vysuší, dehydratuje a uchová tkáň a má rovněž další neobvyklé charakteristiky jako, že je repelentem hmyzu, který hmyz odhání. Např. hlava je zvláště významná. Ta má širší oči, menší nos, nemá žádné uši. Má méně obratlů než běžný člověk. Ten pokryv pomáhá s procesem dehydratace a vede k přirozené mumifikaci.</p> Testy DNA naznačily ale jiný příběh, jelikož jeden z výsledků tvrdil, že ty ostatky jsou na 100% lidské, ale další sada testů DNA tyto výsledky odhalila jako nepřesvědčivé. Kolem těchto mumií je tudíž pořád hodně zmatku ohledně toho, zda jsou lidské nebo mimozemské. Doktoři Vivancoa a Beniez jsou součástí skupiny vedené panem Maussanem a Benitez analyzoval s Maussanem i jiné objevy. V roce 2015 si prohlíželi obrázky čehosi, o čem se říkalo, že to není lidské tělo, ale později se ukázalo, že to ve skutečnosti bylo mumifikované dítě. Ufolog z Británie Steve Meera měl nedávno s Dr. Benitezem interview a řekl, že zjistil, že mnoho charakteristik poukazuje, že je to něco jiného než lidská bytost. <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 37px; font-size: 30px; max-width: 100%;">Mumifikovaná těla byla pokryta prachem, který je unikátní</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Uchýlil se k tvrzení, že existuje řada abnormalit, z nichž jedna je skutečnost, že mají širší strukturu kostí a další je skutečnost, že ta těla mají jen tři prsty na rukou i nohou. Rovněž řekl, že existuje řada rozdílů v počtu kloubů v prstech a nehtových lůžek. Uvedl, že mumifikované ostatky jsou pokryty bílým prachem, kdy jde o materiál známý jako křemelina. Dále sdělil, že ta křemelina má unikátní původ a má neobvyklé charakteristiky.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; text-align: justify;">Tato zjištění a závěry Dr. Beniteze byly prezentovány v dokumentech, které prezentoval Steve Meera, a ty naznačují, že ty ostatky nalezené v Peru nejsou lidské. Řekl, že je kriticky důležité, aby se lidé, co to zkoumají, vypořádali s možností, že jde o nález organické bytosti, která je sice hodně podobná bytosti lidské, ale zároveň to není bytost stejná. Uzavřel to s tím, že teď je nutno přijmout další kroky ve snahách dobrat se, co je to za těla a odkud opravdu pochází.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Zdroj:&#160;<a href="http://www.disclose.tv/news/second_scientist_gives_verdict_of_nazca_tomb_aliens/140722" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">dc.tv</a></em></p> </div> </div> Masáže v Přelouči Thu, 16 May 2019 23:00:58 GMT Mumie údajného mimozemšťana http://www.harmonycare.cz/aktuality/mumie-udajneho-mimozemstana/ <p>&#160;<span class="header-title" style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold; box-sizing: border-box;">Ve faraonově tajné pohřební komnatě byla objevena mumie údajného mimozemšťana</span><span class="spaced svg-icon" style="font-family: Montserrat, sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><br /> <img src="https://ac24.cz/image/journal/article?img_id=1260150&amp;t=1556348038417" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Pyramida faraona Senusreta II. (vládl 1895 – 1889 př. n. l.) v sobě ukrývala velkou záhadu.</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">V jedné z jejích tajných komnat byla v r. 2012 nalezena mumie údajného mimozemšťana.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Podivná bytost s velkýma očima se zachovala v dokonalém stavu díky pečlivé mumifikaci.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Předpokládá se, že nejde o jediný artefakt svého druhu –&#160;<a href="http://dailybuzzlive.com/mysterious-alien-mummy-baffles-scientists/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">podle profesora</a>&#160;Viktora Lubeka, který působil na Pensylvánské univerzitě, je v hrobce pohřbeno ještě několik takových bytostí.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Mumie byla pohřbena s veškerými poctami, přičemž nápisy v její pohřební komoře uvádějí, že šlo o faraonova poradce Osiruneta.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Toto jméno značí „hvězdu“ nebo „toho, kdo přichází z hvězd“. I to podle ufologů svědčí ve prospěch teorie, že šlo o mimozemskou bytost.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Zdroj:&#160;<a href="http://www.wisdom-square.com/mummified-alien-discovered-in-egypt.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">wisdom-square.com</a></em></p> </div> </div> Masáže v Přelouči Tue, 30 Apr 2019 19:59:21 GMT Zvýšený výskyt UFO http://www.harmonycare.cz/aktuality/zvyseny-vyskyt-ufo/ <p>&#160;<img src="/webcontent/image/ufo%20.jpg" width="300" height="169" alt="" /></p> <p><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.7); color: rgb(0, 0, 128); font-size: 15px;">Vojáci se UFO častokrát ostýchají nahlásit, bojí se výsměchu nebo poškození kariéry.</span></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.7);"> <div data-e2e="ogm-article-layout" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><article role="article" aria-labelledby="accessibility-article" style="box-sizing: border-box;"> <h6 id="accessibility-article" style="margin: 21px 0px 11px; padding: 0px 0px 4px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; font-weight: 400; font-style: inherit; font-size: 16px; font-family: Helvetica, Arial, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: -0.25px; line-height: 24px; box-sizing: border-box;">Video&#160;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><a href="https://www.seznamzpravy.cz/clanek/americti-piloti-hlasi-zvyseny-vyskyt-ufo-novy-system-ma-informovat-o-objektech-bez-pocitu-trapnosti-71078?dop-ab-variant=4&amp;seq-no=2&amp;source=hp" target="_blank" rel="noopener" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 153, 255); text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent;">ZDE</a></span></h6> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"> <p style="margin: 0px 0px 26px; padding: 5px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; line-height: 26px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">&#160;</p> <div data-dot="ogm-article-content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"> <p style="margin: 0px 0px 26px; padding: 5px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; line-height: 26px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">Americké námořnictvo představilo nový způsob, jakým budou letci reportovat o&#160;výskytu neidentifikovatelných létajících objektů. Výskyt UFO totiž piloti v&#160;posledních letech hlásí i&#160;vícekrát v&#160;jednom měsíci. Armáda se snaží zjistit, co stojí za zvýšeným počtem podivných případů. Informoval o&#160;tom web britského deníku Independent.</p> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"> <p style="margin: 0px 0px 26px; padding: 5px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; line-height: 26px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">Piloti hlásí zvýšený výskyt strojů, které jsou podivně tvarované, bílé a létají mnohem rychleji než americká letadla. Navíc působí, že k&#160;létání nemají proporčně žádné předpoklady.</p> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"> <p style="margin: 0px 0px 26px; padding: 5px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; line-height: 26px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">„Od roku 2014&#160;slyšíme o&#160;takových věcech naprosto běžně,“ řekl pro Washington Post Joseph Gradisher, mluvčí úřadu pro námořní operace. „Musíme zjistit, co za tím stojí. Je zapotřebí vyšetřit, kdo za tím stojí, odkud se to bere a jaký je účel toho všeho. A&#160;konečně musíme najít způsob, jak se takových případů vyvarovat.“</p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"> <p style="margin: 0px 0px 26px; padding: 5px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; line-height: 26px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">Vojáci se takové nálezy častokrát ostýchají nahlásit, bojí se výsměchu nebo poškození kariéry. Nový systém má pilotům dát možnost, aby informovali o&#160;objektech bez pocitu trapnosti. Americká armáda chce díky systému zjistit příčinu podivných hlášení.</p> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"> <p style="margin: 0px 0px 26px; padding: 5px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; line-height: 26px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">Od nynějška se bude jednotlivě vyšetřovat každé hlášení.</p> </div> <p style="margin: 0px 0px 26px; padding: 5px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; line-height: 26px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">Zdroj:<a href="http://seznamzpravy.cz/" target="_blank" rel="noopener" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 153, 255); text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent;">&#160;seznamzpravy.cz</a></p> </div> </div> </span></article></div> </div> Masáže v Přelouči Tue, 30 Apr 2019 09:26:36 GMT Poselství pro víkend http://www.harmonycare.cz/aktuality/poselstvi-pro-vikend/ <p>&#160;<span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Člověk je duchovní bytost, ale žije v symbióze se svým pozemským tělem. A naše tělo mnohdy představuje náš úhlavní problém, protože je nám stále dokola opakováno, že tělo jsme my a to ostatní, je nepodstatné. Jako kdyby neexistovalo vědomí a nic z toho, co se nám samotným, právě v něm zobrazuje.</span></p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Máme se nějak chovat, nějak oblékat, nějak mluvit a nějak vypadat, jinak máme problém, protože se vylučujeme ze společnosti. Jenže čím více následujeme všechny předpoklady, které na&#160;<span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: inherit;">nás společnost klade, tím více se snažíme udělat šťastného někoho jiného, nežli sebe sama. Pachtíme se a usilujeme, protože si musíme cosi koupit, zhubnout, zvolit správnou stravu, chodit do té správné společnosti a přitom je nám nejlépe, když nemusíme zadržovat prdy a každému je ukradené, co máme na sobě a jak vypadáme.</span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">Je obrovský rozdíl v tom kdo jsme a v tom, jak žijeme. Závidíme přírodním kmenům, že si na nic nehrají a každý může být tím, kým je. Jednoduše člověkem. Naše tělo je vozítko, které jen z malé části odráží kým jsme tam uvnitř. Ovlivňujeme jej a zviditelňujeme skrze něj to, co neseme uvnitř. Proto je tak velmi módní si nasazovat masky. Aby každý viděl náš zálesácký styl, naši pečlivě namalovanou masku, ale aby si nevšiml té bídy, na kterou to vše matláme.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">I pro mě bylo složité si uvědomit, že velmi často sklouzávám k populismu a píšu to co lidé chtějí slyšet a to je hlavní důvod, proč chodím do práce a duchovno dělám jen jako bonus. Nemusím se nikomu zalíbit a za tím co řeknu si mohu stát, bez strachu ze ztráty popularity. Jo, lidi mě můžou nenávidět a stejně to nic nezmění. Prostě nemám důvod jít s davem.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">A právě změna v našem pohledu na to, co chceme a co ve skutečnosti děláme je důležitá. Uvědomit si, že je spousta věcí, které nedokážeme ovlivnit a proto nemá smysl s nimi bojovat. Právě to je okamžik, kdy ztratíme spousty "přátel", pro které je názor ostatních nepostradatelný. Kteří se nebudou přátelit s někým, komu je u prdele, co si o něm ostatní myslí. Na druhou stranu, se náramně bavím právě tím, jak se mě někdo snaží vecpat do svých škatulek. Jak nevidí, na čí straně je Černý Petr.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">No a to je pro tento víkend vše. Užívejte a radujte se ze sebe sama. Prostě z toho, že tam uvnitř jste vším, čím chcete být a tam venku, vždycky budete jen tím, co jsou ostatní schopni vidět.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">&#160;</p> <h5 class="_7tae _14f3 _14f5 _5pbw _5vra" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;C&quot;}" id="js_2e" style="font-size: 14px; font-weight: normal; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px 22px 0px 0px; line-height: 1.38;"><span class="fwn fcg" style="color: rgb(97, 103, 112); font-family: inherit;"><span class="fwb fcg" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;;&quot;}" style="font-weight: 600; font-family: inherit;"><a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100009637597163&amp;__tn__=%2CdC-R-R&amp;eid=ARBl9jFneUE4qyBIqDllaK3nXFiv-yy6078QN_aOBPJdhkXnKCRLbWwbLKyIgUuAJE8RCHWLuQPHwb_v&amp;hc_ref=ARS5xSv_FDLMw73cy1rUMUC07LYOT6BUIzNjI5c_p59L9V2LpBA-5j7XE1BFeqH-gdE&amp;fref=nf" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100009637597163&amp;extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdC-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARBl9jFneUE4qyBIqDllaK3nXFiv-yy6078QN_aOBPJdhkXnKCRLbWwbLKyIgUuAJE8RCHWLuQPHwb_v%22%2C%22hc_ref%22%3A%22ARS5xSv_FDLMw73cy1rUMUC07LYOT6BUIzNjI5c_p59L9V2LpBA-5j7XE1BFeqH-gdE%22%2C%22fref%22%3A%22nf%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" data-hovercard-referer="ARS5xSv_FDLMw73cy1rUMUC07LYOT6BUIzNjI5c_p59L9V2LpBA-5j7XE1BFeqH-gdE" id="js_4rz" aria-describedby="u_1z_1" aria-owns="" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Jaromír Schmidt</a></span></span></h5> </div> Masáže v Přelouči Mon, 29 Apr 2019 10:10:00 GMT Objeveny obrovské pyramidy http://www.harmonycare.cz/aktuality/objeveny-obrovske-pyramidy/ <p>&#160;<span class="header-title" style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold; box-sizing: border-box;">Objeveny obrovské pyramidy s pokročilou technologií v Bermudském trojúhelníku, tvrdí oceánolog</span><span class="spaced svg-icon" style="font-family: Montserrat, sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span></p> <div class="title" style="box-sizing: border-box; color: rgb(231, 30, 37); font-size: 1.875em; line-height: 1.133; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; font-family: Montserrat, sans-serif;"><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;"><br /> </span></div> <p><img src="https://ac24.cz/image/journal/article?img_id=880258&amp;t=1527970143200" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Podle německého oceánologa se pod vodami Bermudského trojúhelníku nachází neobyčejná technologie, která má nadpozemský původ.</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Podle vědců, kteří se zabývají tímto úkolem, na dně oceánu leží dvě obrovské pyramidy vyrobené z látky, která připomíná sklo. Tato technologie je pro současnou vědu tajemstvím.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Fenomenální nález byl objeven v hloubce 2 000 metrů&#160;<a href="https://metro.co.uk/2016/10/10/have-scientists-really-found-a-gigantic-crystal-pyramid-under-the-bermuda-triangle-6182308/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">německým doktorem Meyerem</a>. Meyer a jeho tým použili sonary, aby skenovali oceánské dno.&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Doktor Meyer se domnívá, že objevení tajemných pyramid na dně Bermudského trojúhelníku se stane odpovědí na hlavní otázku naší civilizace. Kam mizí lodě a letadla během mnoha let.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Německý vědec si myslí, že teď nemáme takovou technologii, abychom prozkoumali tento vynález.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Američtí vědci tvrdí, že pyramidy byly nalezeny už před 20 lety, ale kvůli tehdejší technologii nebylo možné podrobněji a přesněji prozkoumat nález. Tehdy vědci došli k závěru, že stavby jsou ploché a vyrobeny z nějakého krystalu. Bohužel tyto takzvané pyramidy ještě nikdo neviděl, podle údajů posledních měření byly asi 3krát větší než Chufuova pyramida.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Podle serveru Snopes se toto tvrzení nezakládá na pravdě. Nutno podotknout, že toto sdružení vyvrací prakticky všechny "konspirační" materiály.</p> <address>zdroj:https://ac24.cz/en/-/objeveny-obrovske-pyramidy-s-pokrocilou-technologii-v-bermudskem-trojuhelniku-tvrdi-oceanolog?fbclid=IwAR1b3hDilupZrCMluzmYwSN4KfQuSi5zef76udWVHcfWaAmcb8F5fr0_45E</address> </div> </div> Masáže v Přelouči Fri, 26 Apr 2019 09:35:35 GMT Přístroj pro duševní komunikaci http://www.harmonycare.cz/aktuality/pristroj-pro-dusevni-komunikaci/ <h3><span style="font-size:18.0pt">Sériová výroba přístroje pro duševní komunikaci je zahájena: <o:p></o:p></span></h3> <p>&#160;</p> <h3><span style="font-size:18.0pt">Komunikace silou myšlení je možná<o:p></o:p></span></h3> <p>&#160;</p> <div itemprop="description" class="b-article__lead" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 26px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34);"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Byla spuštěna sériová výroba přístroje Neurochat určeného pro komunikaci pomocí síly myšlenek, který vynalezli ruští vývojáři. Uvedla to generální ředitelka a vedoucí projektu Natalja Galkina.</p> </div> <p>&#160;</p> <div itemprop="articleBody" class="b-article__text" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Již dříve se objevily informace o tom, že díky tomuto vynálezu bude možné psát texty na počítači jen pomocí myšlenek. Přístroj by tak mohl pomoci v komunikaci například pacientům po&#160;<a href="https://cz.sputniknews.com/search/?query=mozkov%C3%A1+mrtvice" target="_blank" rel="noopener" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">mozkové mrtvici</a>, lidem po dětské mozkové obrně, lidem trpícím amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) či roztroušenou sklerózou.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <div class="b-inject m-inject-min" style="margin: 5px 0px 20px 40px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); float: right; width: 331px;"> <div class="b-inject__media" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="https://cdncz1.img.sputniknews.com/images/853/93/8539386.jpg" alt="Schéma algoritmu práce systému umělé inteligence" title="Schéma algoritmu práce systému umělé inteligence" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; outline-style: none; width: auto; display: block; max-width: 100%; height: auto !important;" /></div> <div class="b-inject__copy" style="margin: 0px 0px -30px; padding: 9px 20px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3; font-family: inherit; font-size: 10px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 255, 255); text-transform: uppercase; text-align: right; background-color: rgb(247, 150, 29);"><a href="http://sdc.ac.in/sdit/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">© FOTO: DEVADIGA &amp; SHETTY / SHREE DEVI INSTITUTE OF TECHNOLOGY IN INDIA</a></div> <div class="b-inject__content" style="margin: 0px; padding: 30px 20px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 18px; font-family: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 150, 29);"><a href="https://cz.sputniknews.com/svet/201811248539356-vedci-objev-zpusob-komunikace-zesnuli/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">Vědci objevili způsob komunikace se zesnulými</a></div> </div> První zkušební série se skládala z několika stovek&#160;<a href="https://cz.sputniknews.com/search/?query=p%C5%99%C3%ADstroj" target="_blank" rel="noopener" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">přístrojů</a>&#160;a byla zaslána k&#160;otestování a schválení do ruských rehabilitačních center. <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Cena takového zařízení činí 120 tisíc rublů (přes 43&#160;000 Kč). V&#160;současné době se však pracuje na tom, aby pacienti s vážnými poruchami řeči dostali část peněz z&#160;<a href="https://cz.sputniknews.com/search/?query=rozpo%C4%8Det" target="_blank" rel="noopener" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">rozpočtu</a>.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Galkina také zdůraznila, že se zařízení z 85 % skládá z ruských&#160;<a href="https://cz.sputniknews.com/search/?query=sou%C4%8D%C3%A1stky" target="_blank" rel="noopener" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">součástek</a>.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Neurochat je jedním z prvních projektů, který byl financován v rámci Národní technologické iniciativy. Zařízení zahrnuje&#160;<a href="https://cz.sputniknews.com/search/?query=software" target="_blank" rel="noopener" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">softwarový</a>&#160;a hardwarový komplex, neuro soupravu a speciální rozhraní.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Bezdrátová sluchátka s elektrodami jsou umístěna na hlavě&#160;<a href="https://cz.sputniknews.com/search/?query=pacient" target="_blank" rel="noopener" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">pacienta</a>. Ten může začít psát text tak, že se bude soustředit na potřebné písmeno v abecedě na obrazovce monitoru. Zařízení se doporučuje umístit na postel či invalidní vozík.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <address>zdroj:https://cz.sputniknews.com/svet/201904249717157-seriova-vyroba-pristroje-pro-dusevni-komunikaci-je-zahajena-komunikace-silou-mysleni-je-mozna/?fbclid=IwAR1a7sjh7BQr04mEOWQGtv4MfTNGsqwebRmJlG9vS16ESVUFNd__r_btvPY</address> </div> Masáže v Přelouči Wed, 24 Apr 2019 13:58:40 GMT Nový druh člověka http://www.harmonycare.cz/aktuality/novy-druh-cloveka/ <p>&#160;</p> <div id="articleHeaderBig" style="padding: 17px 10px 32px; font-family: Georgia, serif; font-size: 13.0356px;"> <h1 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 38.064px; font-weight: normal; line-height: 1.35em;">Vědci objevili nový druh člověka</h1> <p class="perex" style="margin: 0px; padding: 0px 100px 0px 0px; color: rgb(112, 16, 12); font-size: 19.032px; line-height: 1.45em;">Vědci zřejmě objevili nový druh člověka, který žil na filipínském ostrově Luzon ještě před 50 tisíci lety. Z&#160;analýz zubů a&#160;kosterních ostatků vyplynulo, že byli tito lidé vysocí necelých 120 centimetrů a&#160;některé z&#160;jejich rysů byly spíše opičí. Přesto jsou kosti podle vědců citovaných v&#160;odborném článku časopisu Nature zřetelně lidské a&#160;patří dosud neznámému druhu. Podle místa nálezu dostal jméno Homo luzonensis.</p> </div> <div id="articleBox" style="zoom: 1; border-bottom: 1px solid rgb(231, 231, 231); position: relative; font-family: Georgia, serif; font-size: 13.0356px;"> <div id="articleContent"> <div class="articleHeader" style="margin: 0px 9px 0px 10px;"><a name="over-menu" id="over-menu" style="color: rgb(204, 0, 0);"></a> <div class="topMediaBox"> <div id="multimediaBox" style="position: relative; zoom: 1;"> <div class="pictureBox" style="height: 338px; width: 600px;"><img id="gallPicture" src="https://media.novinky.cz/287/742873-top_foto1-ydqnz.jpg?1554967808" width="600" height="338" alt="Nalezená kost prstu nohy" title="Nalezená kost prstu nohy" style="border: none;" /> <div id="pictureInnerBox" class="pictureZoomInButton"> <div id="gallBox" class="gallBox pasive">&#160;</div> </div> </div> <div class="clear" style="float: none; clear: both; height: 1px; overflow: hidden;">&#160;</div> </div> </div> </div> <div class="content" style="margin-left: 10px;"> <div id="posBox" style="position: relative; zoom: 1; padding-bottom: 0.6em;"> <div id="articleColumnInfo" style="font-family: Arial, sans-serif;"> <div id="multimediaInfo" style="position: relative; left: 0px; padding-left: 0px;"> <div id="multimediaAuthorBox" style="position: relative; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 12px; left: -12px; z-index: 2; background: url(&quot;/static/images/photo-arrow-top.gif&quot;) 0px 4px no-repeat transparent;"> <p class="photoDesc" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 4px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">Nalezená kost prstu nohy</p> <p class="photoAuthor" style="margin: 0px; padding: 0.2em 0px; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 10.0374px;">FOTO: Handout,&#160;<a href="http://www.reuters.com/" style="color: rgb(128, 128, 128);">Reuters</a></p> </div> </div> </div> <div id="contentArticleBox"> <p id="articleDate" class="publicDate" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">&#160;</p> <div class="articleBody" id="articleBody" style="padding-right: 0em;"> <p style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">První stopou byly kosti objevené v&#160;roce 2007. Archeolog Armand Salvador Mijares z&#160;Filipínské univerzity prováděl vykopávky v&#160;jeskyni na ostrově Luzon a&#160;objevil kost z&#160;prstu na noze. Podle něj nevypadala jako kost moderního člověka, nicméně z&#160;jedné kosti nebylo možné s&#160;jistotou určit, komu nebo čemu patřila.</p> <div class="articlePhotos"> <div class="pictureBox"><a href="https://media.novinky.cz/285/742851-original1-adl7z.jpg" target="_blank" style="color: rgb(204, 0, 0);"><img id="singlePic_742851" src="https://media.novinky.cz/285/742851-top_foto2-adl7z.jpg" width="400" height="225" alt="Jeskyně Callao na filipínském ostrově Luzon, kde byly objeveny fosílie nově identifikovaného druhu člověka Homo luzonensis." title="Jeskyně Callao na filipínském ostrově Luzon, kde byly objeveny fosílie nově identifikovaného druhu člověka Homo luzonensis." style="border: none;" /></a></div> </div> <p class="acmDescription" style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">Jeskyně Callao na filipínském ostrově Luzon, kde byly objeveny fosilie nově identifikovaného druhu člověka Homo luzonensis.</p> <p class="acmAuthor" style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">FOTO: Handout,&#160;<a href="http://www.reuters.com/" style="color: rgb(204, 0, 0);">Reuters</a></p> <p style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">Mijares společně s&#160;vědeckým týmem prováděl vykopávky po dobu dalších čtyř let, kdy pátrali po kostech raných lidí. V&#160;roce 2011 se jim hledání vyplatilo –&#160;našli další kosti z&#160;prstů na nohou a&#160;na rukou, část stehenní kosti a&#160;sedm zubů. Nic z&#160;toho nevypadalo, že by patřilo moderním lidem. „Shodli jsme se, že by patrně mohlo jít o&#160;nový druh,“ uvedl Mijares.</p> <div class="articlePhotos"> <div class="pictureBox"><a href="https://media.novinky.cz/285/742850-original1-vkcta.jpg" target="_blank" style="color: rgb(204, 0, 0);"><img id="singlePic_742850" src="https://media.novinky.cz/285/742850-top_foto2-vkcta.jpg" width="400" height="225" alt="Zuby nově objeveného druhu člověka, který žil před 50 tisíci lety." title="Zuby nově objeveného druhu člověka, který žil před 50 tisíci lety." style="border: none;" /></a></div> </div> <p class="acmDescription" style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">Zuby nově objeveného druhu člověka, který žil před 50 tisíci lety.</p> <p class="acmAuthor" style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">FOTO: Handout,&#160;<a href="http://www.reuters.com/" style="color: rgb(204, 0, 0);">Reuters</a></p> <h4 style="margin: 1.2em 0px -1.2em; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22.5842px;">Homo sapiens měl společnost&#160;</h4> <p style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">Objevit nový druh raných hominidů znamená v&#160;antropologii průlom v&#160;kariéře –&#160;anebo její konec, pokud by se vědci mýlili. Magazín National Geographic dokonce zmiňuje, že v&#160;případě definitivního potvrzení nemusí v&#160;následujících letech přijít žádný tak důležitý objev jako tento.</p> <blockquote style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px 0px 0px 47px; width: 333px; background: url(&quot;/static/images/commaLeft.png&quot;) 0px 0px no-repeat transparent;"><span class="box" style="display: block; padding-right: 47px; background: url(&quot;/static/images/commaRight.png&quot;) 100% 100% no-repeat transparent; text-align: center;"><span class="dummyClass" style="display: block; font-size: 17.1418px; line-height: 22.7986px;">Zpochybňuje to představy, že lidská vývojová linie přesně postupovala vždy od méně pokročilých po pokročilejší druhy.</span></span></blockquote> <p style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">Nic se ale nesmí podcenit, proto tým strávil studováním kostí a&#160;zubů dalších osm let. Nyní došli k&#160;závěru, že kosterní pozůstatky patřily třem jedincům, kteří podle provedených testů žili někdy v&#160;období před 50 až 67 tisíci lety –&#160;tedy zhruba v&#160;době, kdy se náš vlastní druh začal šířit z&#160;Afriky, aby obsadil zbytek světa, jak připomněla agentura AP.</p> <div id="adSelfPromo">&#160;</div> <p style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;"><iframe frameborder="0" height="275" width="400" src="https://api.mapy.cz/novinky-frame?params=%7B%22x%22%3A100.63276862375%2C%22y%22%3A13.270631113352746%2C%22base%22%3A1%2C%22zoom%22%3A2%2C%22url%22%3A%22%22%2C%22overview%22%3A2%2C%22pc%22%3A%5B%22y8CgmuWg5U%22%5D%2C%22pt%22%3A%5B%22ostrov%20Luzon%22%5D%2C%22pts%22%3A%5B%2280%22%5D%7D&amp;width=400&amp;height=275"></iframe></p> <p style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">Jde podle AP o&#160;další důkaz, že i&#160;když je Homo sapiens nyní jediným přeživším příslušníkem naší větve vývojového stromu, po většinu své existence měl společnost.</p> <p style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">Na ještě zajímavější skutečnost upozorňuje National Geographic. Homo luzonensis totiž mění zavedený scénář a&#160;ještě více zpochybňuje staré představy, že lidská vývojová linie takřka úhledně a&#160;přesně postupovala vždy od méně pokročilých po pokročilejší druhy.</p> <p style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">&#160;</p> <address>zdroj:https://www.novinky.cz/veda-skoly/502242-vedci-objevili-novy-druh-cloveka.html</address> <p style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; font-size: 15.0561px; line-height: 22px;">&#160;</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Masáže v Přelouči Thu, 11 Apr 2019 10:53:09 GMT Záhadné nálezy http://www.harmonycare.cz/aktuality/zahadne-nalezy/ <p>&#160;<span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;">Záhadné nálezy na Kavkaze. Tajemství podivného kufříku a dvě tajemné lebky nalezené v horách Ruska</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); font-family: Montserrat, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span></p> <p><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;"><br /> </span><img src="https://ac24.cz/image/journal/article?img_id=1240177&amp;t=1554298148629" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">V horách Kavkazu, v Adygejské autonomní republice, byl nalezen tajemný kufřík s názvem nacistické tajné společnosti Ahnenerbe a dvě záhadné lebky.&#160;<span style="text-align: center;">Badatelé soudí, že že členové SS byli v Adygejsku pravděpodobně zainteresováni na tajemství starých dolmenů a na příčinách přirozeně vysoké radioaktivity v této oblasti. Je také možné, že zde nacisté hledali zlatý poklad Kozácké rady (Kubáňská rada), ztracený během ruské občanské války (1917-1923).</span></div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img alt="" height="309" src="http://2.bp.blogspot.com/-e0YHDksz9TY/VpdrTVacAnI/AAAAAAAAbGs/Y3qWLH92yT4/s400/Adygea_districts.png" width="400" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" /><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" /> <i style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Mapa: Adygejská republika</i></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Badatelé také nalezli německou mapu oblasti Adygejska z roku 1941, a byli překvapeni její přesností a úplností. Tyto nalezené předměty vzbudily mezi odborníky velký zájem.&#160;Historikové znají mnoho detailů o operaci Edelweiss, při níž wehrmacht vztyčil nacistické symboly na vrcholu Elbrusu, nejvyšší hory Evropy, nacházející se v Kabardinsko-Balkarské republice na ruském Kavkazu.</p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 37px; font-size: 30px; max-width: 100%;">Nález v lesíc</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Záhadné lebky a tajný kufřík SS jsou uchovávány v etnografickém muzeu Belovodije ve vesnici Kamnnomostskij.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img alt="" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/-WJAgMfGYix0/VpdiFmH3UbI/AAAAAAAAbGI/nS1WwvjCbvw/s320/The-mystery-of-the-strange-briefcase-and-two-mysterious-skulls-discovered-in-the-mountains-in-Russia1.jpg" width="320" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Správce tohoto muzea povodí řeky Bělaja, „Bělovodí“, Vladimír Melikov, řekl: „Tento hnědý kufr s koženou rukojetí a emblémem tajné společnosti Ahnenerbe mi přinesl místní člověk, který je skutečným poustevníkem a žije v lesní chatrči, nikdo neví přesně kde. Našel to prý v lesích. Všechny předměty byly v dobrém stavu. Například, zápalky lze použít i dnes. Kde asi může být tak výjimečné místo?“</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img alt="" height="214" src="http://1.bp.blogspot.com/--pkNnj_ZvNA/VpdiFkn51VI/AAAAAAAAbGU/S-aXjxAPnlc/s320/The-mystery-of-the-strange-briefcase-and-two-mysterious-skulls-discovered-in-the-mountains-in-Russia2.jpg" width="320" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Na víku kufru je jasný oficiální emblém Ahnenerbe, napsaný runovým písmem.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img alt="" height="202" src="http://3.bp.blogspot.com/-HNEhi-Hd47o/VpdyY_5FwyI/AAAAAAAAbHM/8KP-8phWywE/s320/ady5.jpg" width="320" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Vojenský prsten nalezený v kufříku:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img alt="" height="250" src="http://1.bp.blogspot.com/-TnRMSsjLPw8/Vpdx5O47EiI/AAAAAAAAbHI/oN_wlVk5Ej0/s320/ady10.jpg" width="320" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img alt="" height="213" src="http://3.bp.blogspot.com/-YQICZAJj3QE/Vpd0Z2I9BGI/AAAAAAAAbHo/04nRt1yYMM0/s320/ady6.jpg" width="320" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" /></p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 37px; font-size: 30px; max-width: 100%;">Co hledali nacisté v těchto místech?</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Ahnenerbe, jejíž plný název je „Společnost pro výzkum a tréning německého dědictví předků“, existovala v Německu mezi lety 1939 a 1945, a byla vytvořena ke studiu tradic a historie „árijské rasy“.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Zkoumali všechno, co bylo na světě tajemné a neznámé, dělali expedice do Tibetu, Antarktidy a na Kavkaz, a hledali kontakt s UFO, aby získali tajemství absolutní moci. Hitlerovo Německo bylo aktivně angažováno ve vývoji nových typů zbraní schopných změnit běh války. V Ahnenerbe pracovalo 350 specialistů, kteří byli experty jak skvělým vzděláním, tak významnou vědeckou kariérou a několika tituly.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;">&#160;</p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 37px; font-size: 30px; max-width: 100%;">Tajemné jezero Rica v Abcházii</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img alt="" height="426" src="http://4.bp.blogspot.com/-3i19EwkXIzk/Vpdz2bozDOI/AAAAAAAAbHg/h_rRkyiEfyA/s640/Lake_rica.jpg" width="640" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Málokdo ví, že několik let před válkou nabídli němečtí vojenští stavební specialisté na horské silnice pomoct Sovětskému svazu ve výstavbě silnice mezi Picundou a jezerem Rica (z pobřeží Černého moře do hor v Abcházii, kde je nyní přírodní rezervace) údajně z důvodu mezinárodní spolupráce. Po dokončení práce němečtí specialisté zemřeli tragickou smrtí: jejich auto v zatáčce spadlo do propasti. Až dodnes k jezeru Rica jezdí turisté skrze tunely, které postavili Němci.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Později se ukázalo, že důvod pro stavbu strategické silníce byl jiný. Hydrologové společnosti Ahnenerbe zjistilil, že složení vody z pramene nacházejícího se v jeskyni pod jezerem Rica je ideální pro výrobu lidské krevní plasmy.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">„Živá voda“ byla z Abcházie dopravována ve stříbrných kontejnerech nejprve na pobřeží, a potom ponorkou na dno v Konstanci, a nakonec letecky do Německa, jak vysvětluje profesor Bormotov z Katedry ekonomiky a managementu ze Státní technologické univerzity .v Majkopu. Byly dokonce plány postavit tunel pro ponorku z moře až do jezera Rica, ale byly přerušeny válkou.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Je známo, že v Adygejsku, ve městě Majkop pobývala 49. horská brigáda Wehrmachtu, která vystoupila na horu Elbrus. V údolí řeky Bělaja blízko kozácké vesnice Dajovskaja.byl umístěn SS regiment Westland, a mezi řekami Pšiš a Pšeja tankové regimenty Germania a Nordland.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Na podzim 1942 byla na letiště v Majkopu usazena třetí letka 14. výzvědné skupiny, která měla výzvědné letadlo FW-189, vybavené nejmodernějšími nástroji rozvědky a „létající laboratoří“.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">To bylo více než dostatečné k ochraně tajných výzkumů, která Ahnenerbe prováděla v Adygejských horách, řekl Bormotov. Majkop bylo město, kde měl wehrmacht hlavní velení. Bylo odtud prováděno řízení celé německé vojenské kampaně na Kavkaze na podzim 1942, kdy v horách nebyla definováná žádná obranná linie. Není jasné, proč byli vojáci v srpnu 1944 rozmístěni na hoře Pšekiš, když se frontová liníe již pohnula daleko na západ. Co Němci nestačili dokončit na hoře Pšekiš? Vztahuje se to k výzkumům specialistů Ahnenerbe? Ptají se experti.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Můžeme se domnívat, že nacisté měli zájem o dolmeny, které pokládali za „konstrukce prehistorické Atlantidy, a „bránu k paralelním světům“. I dnes se stále hovoří o zvláštních událostech v té oblasti. Nedávno v místním tisku proběhla zpráva o nálezu třímetrových koster, patřících neznáme lidské rase, v gruzínském kaňonu Borjomi.</p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 37px; font-size: 30px; max-width: 100%;">Lebky bohů</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Asi před dvěma lety skupina jeskyňářů vedená etnografem Vladimirem Melikovem našla v jeskyni na hoře Bojšoj Tjach dvě zvláštní lebky s rohy. Vypadaly jako fosilizovaná zvířata. Ale když je začali zkoumat podrobněji, začali míž husí kůži...</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img alt="" height="410" src="http://3.bp.blogspot.com/-P5hTMR3T44Q/VpdiGE-IDmI/AAAAAAAAbGY/RQulb52I3UQ/s640/The-mystery-of-the-strange-briefcase-and-two-mysterious-skulls-discovered-in-the-mountains-in-Russia4.jpg" width="610" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img alt="" height="411" src="http://2.bp.blogspot.com/-v_E8wBKUjjg/VpdiGK3efeI/AAAAAAAAbGg/bIWz-SOUMcQ/s640/The-mystery-of-the-strange-briefcase-and-two-mysterious-skulls-discovered-in-the-mountains-in-Russia5.jpg" width="610" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img alt="" height="256" src="http://3.bp.blogspot.com/-vL3PRKU_LNA/VpdiGQ-pmdI/AAAAAAAAbGc/7iOrfRVmWwE/s640/The-mystery-of-the-strange-briefcase-and-two-mysterious-skulls-discovered-in-the-mountains-in-Russia6.jpg" width="610" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">„Vidíte tu kulatou díru širokou jako prst na dně hlavy?“ řekl Melikov. Je to základna páteře. A její pozice ukazuje, že tento tvor chodil po dvou nohách. Dalším zvláštním jevem je nepřítomnost kraniálního valu a čelistí. Ústa jsou několik děr rozmístěných do kruhu. Oční důlky jsou neobvykle velké, a jsou zde dva rohovité výběžky. Avšak kosti lícní jsou ploché, jako u hominidů. Skutečně netypické nálezy. I v porovnání s vedle visící lebkou medvěda to velmi svádí si myslet, že držíte v rukou skutečné ostatky mimozemšťana.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Fotografie nálezů byly zaslány paleontologům do hlavního města, ale ti neprojevili nadšení. Pouze uznali, že nikdy nic podobného neviděli, a opatrně navrhovali, že mozná ty lebky ležely dlouho ve vodním toku a byly deformovány proudícím pískem? Ale pokud by to byla takováto deformace, proč by byla synchronizována? Stejné prvky se nacházejí na obou lebkách. Vědci soudí, že tyto nálezy mohly padnout již do rukou Hitlerových „mágů“, kteří vyhledávali neobvyklé předměty</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Mimochodem, když tyto nálezy uviděli mytologové, měli okamžitě jasno. Jsou to Annunaku ze starého Sumeru: rohatá božstva, jejichž jméno se překládá jako „příchozí z nebe“. V sumerské mytologii se podíleli na tvoření světa.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Americký spisovatel Zecharia Sitchin identifikuje Annunaki s obyvateli Nibiru, hypotetické planety ve slunečním systému, s excentrickou oběznou dráhou. Kvůli astronomickým pohybům se tato planeta objevuje v našem dohledu jednou za 3 600 let. Podle Sitchina v této době obyvatelé Nibiru sestupují na Zemi a kontaktují její obyvatele, to jest nás.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">„Můžeme vystavět spoustu verzí a souvislostí, ale zbytky nalezené v Adygejských horách nás v každém případě nutí přemýšlet,“ řekl akademik Ivan Bormotov při loučení.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Zdroj:&#160;<a href="https://www.express.co.uk/news/science/634733/Do-demon-skulls-and-Nazi-briefcase-discoveries-prove-Third-Reich-contacted-ALIENS" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">express.co.uk</a></em></p> </div> </div> Masáže v Přelouči Wed, 10 Apr 2019 11:02:50 GMT Ztracená Atlantida? http://www.harmonycare.cz/aktuality/ztracena-atlantida-/ <p>&#160;<span class="header-title" style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold; box-sizing: border-box;">Ztracené město půl kilometru pod povrchem nalezeno u Kuby. Proč se média přestala zajímat?</span><span class="spaced svg-icon" style="font-family: Montserrat, sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span></p> <div class="title" style="box-sizing: border-box; color: rgb(231, 30, 37); font-size: 1.875em; line-height: 1.133; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; font-family: Montserrat, sans-serif;"><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;"><br /> </span></div> <p><img src="https://ac24.cz/image/journal/article?img_id=1240128&amp;t=1554296719703" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Před více než 10 lety tým průzkumníků objevil na západním pobřeží Kuby potopené město, ke kterému je dovedl jejich sonar. Tato struktura kamenných objektů leží 650m pod povrchem. (Foto: Youtube)</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;">Struktury jsou zcela odolné proti nemilostnému podoceánskému prostředí a jsou to symetricky strukturované objekty, které připomínají starodávný rozvoj města.</div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Po tomto objevu následoval velký mediální boom, který následovaly titulky jako:&#160;<em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Atlantis objeven na Kubě.&#160;</em>nebo&#160;<em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Ztracené město Karibiku nalezeno</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Tento zajímavý nález také upoutal pozornost vlády, Národního muzea i National Geographic, kteří slíbili, že se pokusí vyšetřit tyto podivné obrazce pod hladinou. Nyní po 10 letech z nejasných důvodů zájem i s celým příběhem zmizel do neznáma.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Co se stalo s ruinami potopené Kuby? Byly někdy důkladně prozkoumány? A proč média přestala o tomto objevu informovat?</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/8O-x0_ie5Uk" width="500" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"></iframe></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/ia5_mipQo1M" width="500" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"></iframe></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/g9ivUMErK-I" width="500" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"></iframe></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/B7pTAqZOV9I" width="853" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"></iframe></p> <address>zdroj:https://ac24.cz/en/-/ztracene-mesto-pul-kilometru-pod-povrchem-nalezeno-u-kuby-proc-se-media-prestala-zajimat-?redirect=%2F&amp;fbclid=IwAR02FU-xRoa3wjrJViqhazZUgIJuVgaks2_vozxNe6hZX_gUJPB2N6YAY3U</address> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;">&#160;</p> </div> </div> Masáže v Přelouči Fri, 05 Apr 2019 12:41:42 GMT