Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Záhadu Údolí džbánů

 

Vědci možná vyřešili záhadu Údolí džbánů

Vědci možná vyřešili záhadu Údolí džbánů

Na naší planetě je spousta míst, která jsou pro vědce záhadou, jedním z nich je i laoské Údolí džbánů v provincii Xieng Khouang. V dolině je „poházeno“ velké množství kamenných nádob, o jejichž původu se vedou mezi vědci spory.

Údolí džbánů se rozkládá pod horským hřbetem, který je na laosko-vietnamské hranici, a je v něm více než 60 míst s nádobami, připomínajících hmoždíř Baby Jagy. U některých z nich leží na zemi kamenné kotouče, pravděpodobně se jedná o poklopy. Archeologové jsou přesvědčeni, že džbány byly používány před 3 000 lety národem, jehož kulturu neznáme.

Ohledně účelu použití mají vědci několik verzí. Podle jedné z nich měly džbány rituální využití, poslední výzkumy tuto hypotézu potvrzují. Odborníci z Australské národní univerzity mají teorii, jakým způsobem se to odehrávalo.

Nové výzkumy

Skupina vědců pod vedením Dougalda O’Reillyho objevila během vykopávek v Údolí džbánů lidské ostatky, jejichž stáří stanovili na 2 500 let. To přivedlo archeology k závěru, že toto místo bylo starověkým pohřebištěm.

Kamenné nádoby byly používány k uložení těl zemřelých, domnívají se vědci. Zesnulé umísťovali prozatímně do džbánů, a když došlo k rozkladu těla a zůstaly pouze kosti, pohřbili je do země.

Tato verze sice vysvětluje nález hrobů v údolí, nicméně nevyjasňuje jiné skutečnosti. V současnosti víme, že nádoby jsou vyrobené ze žuly, zvápenatělého korálu, pískovce a ještě dalších hornin. V této lokalitě se ale takovéto horniny téměř nevyskytují. Některé džbány váží více než tři tuny a s největší pravděpodobností byly vytesány z jednoho kusu kamene.

Naši současníci se pokoušeli přemístit nádoby pomocí vrtulníku, avšak bez úspěchu. Jak mohli dávní lidé, bez technologií, dopravit do údolí tak těžké kameny?

Byly nádoby vyrobené obry?

Podle laoských legend žila v těchto místech civilizace obrů. A ti mohli vyrobit i džbány. V tomto regionu prší pouze několik měsíců a po zbytek roku tu panuje sucho. Je tedy možné předpokládat, že obrovití lidé uchovávali ve větších nádobách vodu a v menších džbánech jídlo a víno.

Podobná místa s kamennými nádobami byla objevena i v Thajsku a severní Indii. Všechna naleziště se nachází na jedné linii, což by mohlo znamenat, že sídla dávných obrů byla rozmístěna podél této linie. Další zajímavostí je, že všechna tři místa leží na dávných obchodních stezkách

Od současné vědy se však o existenci obrů na naší planetě nic nedozvíme. Je ale řada vědců, kteří jsou této verzi nakloněni. Na různých místech Země jsou ještě pořád objevovány kostry lidí o mnoho vyšších, než jsme my.

Kromě toho, na naší planetě jsou i další stavby ohromných rozměrů. K nim patří i Stonehenge, sochy na Velikonočním ostrově, pyramidy a další objekty. Tyto starověké stavby bychom dnes nebyli schopni vytvořit ani s pomocí nejmodernější techniky.

O obrech existuje spousta legend. Vypráví si o nich jihoafrický kmen Okavango, vyskytují se i v pověstech Inků.  Na jedné z hliněných tabulek starověkého Babylonu je zaznamenáno, že všechny znalosti z oblasti astronomie byly Babyloňanům předány obry, kteří žili v jižní Asii.

 

Zdroj: http://www.suenee.cz/vedci-mozna-vyresili-zahadu-udoli-dzbanu/

 

Vytisknout