Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Video zachycující UFO

 

Chile: Průlomové video zachycující UFO uvolněné vojenským námořnictvem

Výjimečné, 9 minut trvající video zachycující velmi neobvyklé chování UFO studované chilskými odborníky v posledních dvou letech, bylo právě uvolněno pro veřejnost. Pověřeny vyšetřováním byly úřad CEFAA  – chilská vládní agentura, která vyšetřuje UFA nebo UAP (neidentifikované vzdušné úkazy). Zařazeno do DGAC – Generální ředitelství civilního letectví Chile, ekvivalent našeho FAA, ale pod jurisdikcí Chilského letectva, CEFAA ustanovila komisi složenou z vojenských odborníků, techniků a akademiků z mnoha oborů. Nikdo z nich nebyl schopen vysvětlit podivný létající objekt, zachycený z helikoptéry dvěma zkušenými důstojníky Námořnictva.

Chilská vládní agentura vždy zveřejňuje všechny své případy, když je vyšetřování ukončeno a oznamuje existenci neidentifikovaných vzdušných úkazů, když je to případ vyžadující konečný úsudek.

Generál Ricardo Bermúdez, ředitel CEFAA mi řekl během vyšetřování, že: „My nevíme, co to je, ale opravdu víme, co to není.“ a „Co to není“ zahrnuje dlouhý seznam obvyklých vysvětlení. Zde je popis toho, co se stalo:

11. listopadu 2014 byla chilská námořní helikoptéra (Airbus Cougar AS-532) na obvyklé, denní kontrolní misi a letěla na sever podél pobřeží západně od Santiaga. Na palubě byl pilot, námořní kapitán s mnoha roky leteckých zkušeností a námořní technik, který testoval pokročilou kameru s velkým rozlišením WESCAM’s MX-15 HD Forward Looking Infra Red (FLIR) camera, používanou nejčastěji pro „zpravodajskou činnost střední úrovně, pozorování a průzkum“. Podle webové stránky produktu. Objekt letěl ve výšce přibližně 1370m ( 4,5 tisíce stop), za jasného odpoledne s neomezenou vodorovnou dohledností a teplota vzduchu byla v této výšce 10°C (50°F). Formace mraků ležela nad výškou 3 000m a vrstva stratokumulů (druh mraků) pod ní. Helikoptéra letěla rychlostí asi 245km/hod (132 knots nebo 152 mph).

Chilská námořní helikoptéra typu AS 532SC Cougar v Mejillones, Chile.

Při filmování terénu technik zpozoroval v 13hodin 52 minut podivný objekt, letící nalevo nad oceánem. Brzy ho mohli oba dva spatřit na vlastní oči. Všimli si, že výška a rychlost objektu se zdá být stejná jako u helikoptéry a odhadovali, že objekt byl přibližně 55-65km daleko (35 – 40 miles). Podle kapitána letěl objekt na západ-severozápad. Technik okamžitě na objekt zamířil kameru a zaostřil ji s použitím infračerveného vidění (IR) pro lepší zřetelnost.

Trasa helikoptéry odvozená z geografických souřadnic zobrazovaných na kameře

Hned na to pilot kontaktoval dvě radarové stanice – jednu blízko na pobřeží, a další byl hlavní kontrolní pozemský radar v Santiagu patřící pod Generální ředitelství civilního letectví Chile, aby oznámil neznámý letící objekt. Ale žádná stanice ho nemohla zachytit na radaru, ačkoliv obě snadno zaměřily helikoptéru. (Objekt byl určitě v dosahu radarových stanic.) Dozorčí leteckého provozu potvrdili, že žádné letadlo, ani civilní, ani vojenské, není hlášeno v této oblasti a že žádnému letadlu nebyl povolen let do kontrolované oblasti, kde byl objekt spatřen. Palubní radar nebyl schopen zachytit objekt a kamerový radar nebyl schopen ho zaměřit.

Pilot se několikrát pokusil komunikovat s neznámým objektem (UAP) s použitím mezinárodního občanského širokopásmového volání, navrženého pro tyto účely, ale neobdržel žádnou odpověď.

Technik filmoval objekt 9 minut a 12 sekund, hlavně v infračerveném spektru (IR). Tento senzor produkuje černobílé video, ve kterém černé, bílé a šedé tóny jsou v přímém vztahu s teplotou.

IR detekuje teplo a teplejší materiály se na filmu objeví jako tmavší. Důstojníci zastavili kameru, když se museli vrátit na základnu a objekt zmizel za mraky.

Námořnictvo okamžitě předalo film CEFAA a generál Bermudez, doprovázený nukleárním chemikem Mariem Avilou, členem vědecké komise CEFAA, uspořádal interview s dvěma důstojníky na jejich námořní základně. „Tito svědkové na mne udělali velký dojem“, řekl mi Avila. „Jsou to vysoce trénovaní profesionálové s mnohaletými zkušenostmi a jsou si absolutně jisti, že nemohou vysvětlit, co viděli.“ Oba důstojníci také vypracovali písemnou zprávu pro základnu, jak je požadováno, a kopii pro  CEFAA .

Námořní kapitán prohlásil, že objekt byl „plochý, podlouhlé konstrukce“ se „dvěma tepelnými body jako tryskami, které se ale nekryly s osou pohybu“. Technik to popsal jako „bílý, polo-oválný tvar na vodorovné ose“.

Video zobrazuje dvě spojená bílá kruhová světla nebo horké trysky vydávající velké množství tepla (nalevo). Tento snímek byl součástí analýzy provedené astrofyzikem Luisem Barrerou. „Envoltura“ znamená „obálka“.

Ale je tam ještě jedna dodatečná věc, která dělá tento film obzvlášť unikátní: „Na dvou místech ve filmu to vypouští nějaký typ plynu nebo tekutiny, což zanechává výraznou tepelnou stopu nebo signál“ prohlásil technik. Po asi 8 minutách filmování je na videu zachycen masívní výtrysk obrovského mračna velmi horkého materiálu, zůstávající za objektem. (Pokud sledujete video ve viditelném spektru, toto mračno se smísí s oblaky.) Další výtrysk se objeví o moment později. Je vskutku zvláštní, sledovat tohle na videu.

Objekt se pohybuje pryč od masívního oblaku-výtrysku, který vypustil okamžik předtím.

Následující tři klíčová videa jsou výňatky, chronologicky seřazené, dále je připojeno i celé 10 minutové video. Povšimněte si, že kamera přepíná snímání z infračerveného do viditelného spektra. Doporučuji sledovat tato videa (nemají zvuk) na velkém monitoru.

První zachycuje objekt v pohybu. Kamera toto natáčela asi 8 minut před působivým záběrem, zobrazeným na příštím videu.

Tento druhý klip ukazuje první výtrysk horkého materiálu z objektu a jeho pohyb pryč od mraku

 Druhý výtrysk horkého materiálu se objeví na konci videa

Během následujících dvou let se konalo nejméně 8 poněkud problematických konferencí, s poněkud zmatenými členy vědeckého výboru, některé z nich se konaly za přítomnosti aktivního generála leteckých sil, který řídí DGAC. Podle ředitele vnitřních záležitostí Jose Laye byl všeobecný tón těchto mítinků jeden velký úžas: „Co to k čertu bylo?“ Nebylo dosaženo žádné shody, která by vysvětlila toto video – a teorie, které byly navrženy, byly časem vyloučeny.

Poněkud „zasmušilé“ zasedání CEFAA , vědecké a vojenské komise k diskuzi o videu Námořnictva, které předsedal ředitel DGAC (zády ke kameře).

Zapsané zprávy nebo analýzy videa byly poskytnuty populárním astrofyzikem Luisem Barrerem, obrazovým expertem z letecké photogrammetrické služby, foto a video analytikem Francoisem Louangeem a kolegy z Francie, navrženými francouzskou agenturou GEIPAN: Luis Salazar, chilský meteorolog Letectva, dále DGAC aeronautický inženýr a specialista na digitální snímky z Námořního Muzea Letectva a Vesmíru v Santiagu a Mario Avila, nukleární chemik. Byly předloženy všechny radarové, satelitní meteorologická data, snímky a detaily leteckého provozu v oblasti v tomto čase.

Ředitel DGAC, generál Letectva Viktor Vilalobos se účastnil dvou zasedání komise k tomuto případu

Francouzský analytik navrhl, že objekt byl „letadlo středního doletu“ (medium-haul aircraft) přilétající na přistání na letišti v Santiagu a že „vodní nebo plynová stopa zjištěná ve dvou případech byla pravděpodobně výsledkem odpouštění odpadní vody z letadla a zformované do mraku podle proudění místního větru vanoucího od západu“. Tuto teorii založili na svém propočtu, že vzdálenost mezi dvěma horkými body byla „neměnná se standardní vzdáleností mezi dvěma tryskami středně velkého letadla.“

Chilští experti věděli, že toto je nemožné z mnoha důvodů:  Toto letadlo by bylo viděno na hlavním radaru: muselo by přiletět na přistání do Santiaga nebo jiného letiště: a pravděpodobně by odpovědělo na radiovou komunikaci. Letadla nevypouštějí vodu, když přistávají. Ve skutečnosti v Chile každé letadlo, které chce vypustit jakýkoli materiál, musí si nejdřív vyžádat povolení od DGAC, dřív než tak učiní. Tento požadavek je všeobecně znám a respektován. A nezdá se pravděpodobné, že by zkušený pilot nerozpoznal v objektu letadlo nebo přinejmenším tuto možnost neponechal jako otevřenou, kdyby to bylo možné.

Ve skutečnosti – hypoteticky- i kdyby byla voda vypuštěna, pak by okamžitě prudce klesla k zemi vzhledem k okolnímu teplému vzduchu. Podle NASA, se mraky-kondenzační stopy za letadlem obvykle formují ve velmi vysokých výškách (obvykle nad 8km – about 26,000 ft), kde je vzduch extrémně chladný (méně než -40°C).  Z tohoto důvodu kondenzace nevznikají, když letadlo vzlétá nebo přistává, ale až když dosáhne stanovené výšky letu (cruise altitude). Mračno vypuštěné z objektu musí být nějaký druh plynu nebo energie a není to něco hmotného jako voda.

Francouzské výpočty potvrdily, že výška neidentifikovaného objektu (UAP) byla stejná jako helikoptéry a že rychlost helikoptéry podle její lineární trajektorie byla konstantní  220km (120 kt), přesně jak prohlásili svědkové. Navíc, Louange a jeho kolegové rozhodli, že průměrná vzdálenost mezi helikoptérou a objektem byla „téměř přesně stejná jako ta, kterou oznámilo Námořnictvo (55km). Je zřejmé, že tito dva svědci jsou kvalifikovaní a přesní pozorovatelé.

Data, získaná z různých zpráv vyloučila další obvyklá vysvětlení. Meteorologové prohlásili, že v tom čase nebyly na obloze žádné meteorologické balony a připomněli, že balon by se nepohyboval vodorovně s letadlem, protože vítr foukal od západu směrem k pobřeží. Porovnali film s podobným satelitním IR zobrazením se známou teplotou a prohlásili, že teplota objektu musela být vyšší než 50°C (122 °F). Objekt nebyl dron, všechny drony vyžadují registraci podle DGAC a kamkoliv letí, DGAC je o tom informováno, stejně jako to funguje s letadly. Radar by také dron zaregistroval. CEFAA prozkoumala sérii autoritativních příkazů námořního admirála, který je informoval, že neproběhlo žádné společné námořní cvičení s USA ani jinými státy. Admirál potvrdil, že to nemohl být americký dron, ani jiný druh špionážního nebo tajného zařízení z jiného státu.

Astrofyzik Barrera prozkoumal možnost spadu vesmírného odpadu, speciálně ruského zařízení, které mohlo být poškozeno a vypustilo stlačený plyn v této nízké výšce. Bylo potvrzeno, že žádný vesmírný odpad nevstoupil do atmosféry toho data a v tom čase a v žádném případě by neletěl vodorovně, ale rychle by padal. Dva nezávislí experti na výbušniny řekli zaměstnancům CEFAA, že v takovémto případě by zaoblený objekt explodoval ve vzduchu z důvodu vysokého vnitřního tlaku a že plyn by při výbuchu shořel v plamenu jako záblesk. A všechny takové pády zbytků těles by byli projednány s chilskou vládou, tak aby letadla mohla být varována, jak žádá protokol.

Barrera také poznamenal, že když se objevil první výtrysk, materiál vycházel ze dvou různých částí objektu a potom se spojil ve vesmíru do jedné stopy. První výtrysk byl hutný a tmavý v infračerveném rozlišení (což znamená velmi horký), druhý byl menší a poloprůhledný.

Foto analytik Letectva potvrdil, že objekt byl skutečný, trojrozměrný a že „jeho pohyb byl řízen.“ Nebyl ovlivněn větrem, odrážel světlo a vypouštěl „nějaký druh energie-pohonu“. Konstatovali, že se nevyskytl žádný důkaz výskytu zfalšování zprávy nebo úpravy videa počítačovou aplikací v průběhu zpracování obrazů filmu. Také vyloučili ptáky, letící hmyz, dron, parašutistu nebo rogalo. „Případ může být uzavřen tak, že objekt má všechny charakteristiky být klasifikován jako neidentifikovaný létající objekt“, napsal Alberto Vergara, hlavní analytik z Leteckého photogrammetrického oddělení.

Není jasné, jak by zřejmý vodorovný pohyb objektu mohl být pohybujícím se oblakem nebo relativním pohybem kamery na helikoptéře, ale svědkové oznámili, že objekt držel rychlost s helikoptérou a francouzští analytici to potvrdili. Je také pozoruhodné, že v módu viditelného spektra by velký výtrysk vypadal jako součást mraků a pozorovatel by si ho nevšiml jako něco neobyčejného. Bez infračervené kamery by bylo obtížné uvidět bílý oblak proti obloze a nemožné zachytit tento pozoruhodný film. Můžeme jen žasnout, jaké nám neznámé aktivity se odehrávají v mracích…

Zde je celé 10 minutové video sledování:

„Toto byl jeden z nejdůležitějších případů v mé kariéře jako ředitele CEFAA, protože naše komise dělala, co mohla nejlepšího“, napsal generál Bermúdez v emailu. „CEFAA je velmi uznávána, částečně proto, že jsou tam zapojeni vědci z akademického světa, armádní síly skrz jejich velení a letecký personál z DGAC, včetně jeho ředitele. A já jsem opravdu velmi spokojen s dosaženým závěrem, který je logický a střízlivý.“ Oficiální závěr byl, že: „ velká většina členů komise souhlasila s tím, nazývat zkoumaný objekt UAP (Neidentifikovaný letecký objekt), vzhledem k množství detailně prozkoumaných důvodů, že to bylo jednoznačně uznáno jako nevysvětlitelné.“

Podle Jose Laye tento případ představuje jeden z nejvíce záhadných a fascinujících případů v záznamech CEFAA. „Toto je naše první video natočené sofistikovanou kamerou v infračerveném spektru: je to poprvé, kdy jsme viděli výtrysk nějaké substance z UAP, poprvé máme záznam trvající přes 9 minut a dva velmi důvěryhodné svědky,“ řekl, když jsme spolu mluvili.

Generál Ricardo Bermúdez řídil CEFAA  od jejího založení v r. 1997. Odešel do penze 1.ledna 2017, ale zůstává v agentuře jako poradce

 CEFAA  je světový lídr v oficiálním a otevřeném vyšetřování fenoménu UFO. Dostalo se mi privilegia úzce spolupracovat s personálem přes 5 let a mnoho jsem se naučil. Na konci prosince odešel generál Bermúdez do důchodu, a ačkoli zůstává v agentuře jako externí poradce, Lay byl pověřen prozatímním vedením do doby, než bude další generál jmenován DGAC. Jsem vděčný generálu Bermúdezovi za povolení přístupu k ohromujícím záznamům CEFAA, za pozvání k účasti na setkáních i za jeho čas při zodpovídání mých otázek. Zanechal obrovský odkaz s respektem k serióznímu zkoumání UAP a oficiálnímu přijetí skutečného nevysvětleného fenoménu na naší obloze.

zdroj:http://www.suenee.cz/chile-prulomove-video-zachycujici-ufo-uvolnene-vojenskym-namornictvem/
Vytisknout