Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Verdikt o mimozemšťanech

 Druhý vědec potvrzuje verdikt o „mimozemšťanech“ z hrobu v Nazca

 
thumbnail

O údajných ostatcích mumifikovaných těl, které byly nalezeny v Peru v Nazca, se začalo říkat, že to byli mimozemšťané. Avšak po určité analýze byli prohlášeni za lidi. Nyní je ale analyzoval druhý vědec a ukázalo se, že to zas tak běžné lidské bytosti nebyly.

 

Ta těla měla několik abnormalit naznačujících, že to lidé nejsou

Už na první pohled se říkalo, že nevypadají jako normální lidská těla, když se po bližším ohledání ukázalo, že mají několik abnormalit. Měli větší hlavy; oči měli širší, žádné uši a jen maličké nosíky a s tím, že měli méně obratlů, než nacházíme u lidí. Tyto ostatky vyvolaly mezi těmi, kdo věří, že by mohlo jít o mimozemšťany, mohutnou debatu.

Nejdříve se říkalo, že ty mumifikované ostatky nalezené v Peru jsou mimozemšťané, avšak pak vědecká komunita řekla, že celá ta záležitost není nic než hoax a že ty mumie jsou fabrikace a nebyly ani objeveny v peruánské jeskyni. Tyto komentáře byly proneseny, aniž by se daní vědci vůbec obtěžovali na ty mumie podívat a ještě před jejich řádnou analýzou.

Nyní vědci tvrdí, že ta těla nepatří běžným lidským bytostem

Uvedení vědci se postavili za svá tvrzení, i když žurnalista a výzkumník UFO z Mexika pan Jaime Maussan se svým týmem předložil důkazy poukazující, že ty ostatky nalezené v Peru nepatřily běžným lidem. Měsíce poté, co byly nalezeny, je teď analyzující nezávislé laboratoře z celého světa a další vědci, kteří měli příležitost je opravdu studovat, a ti říkají, že to žádný hoax není. Dr. Jose Benitez je doktorem forenzní medicíny a ten o těchto mumifikovaných ostatcích pronesl šokující tvrzení. Ten je teď druhým vědcem, který dal v sázku svoji práci a reputaci a řekl, že ty ostatky by mohly být buď cizorodé, nebo by mohlo jít o nový lidský druh, který jsme na Zemi dosud nenašli.

Také specialista na kostry Dr. Edson Vivancoa ze studia těchto ostatků dospěl ke stejnému závěru. Našel jsem řadu charakteristik, které činí toto tělo zcela odlišným. Na první pohled vypadá jako normální tělo, ale při bližším pohledu jsme našli na každém kousku těla několik abnormalit.

„Např. hlava je větší, má širší oči, menší nos a nemá žádné uši. Má méně obratlů než běžný člověk.“

„Také struktura kostí je odlišná; ty jsou širší. Má jen tři prsty rukou a tři prsty nohou. To jsou ty nejzjevnější odlišnosti, které jsme našli. Je jich ale více, jako třeba počet kloubů v prstech a počet nehtových lůžek.“

 

Přitom prach, který pokrývá mumifikované ostatky je ze zvláštního materiálu známého jako křemelina. Taková křemelina má unikátní původ a mimořádné charakteristiky. Ta vysuší, dehydratuje a uchová tkáň a má rovněž další neobvyklé charakteristiky jako, že je repelentem hmyzu, který hmyz odhání. Např. hlava je zvláště významná. Ta má širší oči, menší nos, nemá žádné uši. Má méně obratlů než běžný člověk. Ten pokryv pomáhá s procesem dehydratace a vede k přirozené mumifikaci.

Testy DNA naznačily ale jiný příběh, jelikož jeden z výsledků tvrdil, že ty ostatky jsou na 100% lidské, ale další sada testů DNA tyto výsledky odhalila jako nepřesvědčivé. Kolem těchto mumií je tudíž pořád hodně zmatku ohledně toho, zda jsou lidské nebo mimozemské. Doktoři Vivancoa a Beniez jsou součástí skupiny vedené panem Maussanem a Benitez analyzoval s Maussanem i jiné objevy. V roce 2015 si prohlíželi obrázky čehosi, o čem se říkalo, že to není lidské tělo, ale později se ukázalo, že to ve skutečnosti bylo mumifikované dítě. Ufolog z Británie Steve Meera měl nedávno s Dr. Benitezem interview a řekl, že zjistil, že mnoho charakteristik poukazuje, že je to něco jiného než lidská bytost.

Mumifikovaná těla byla pokryta prachem, který je unikátní

Uchýlil se k tvrzení, že existuje řada abnormalit, z nichž jedna je skutečnost, že mají širší strukturu kostí a další je skutečnost, že ta těla mají jen tři prsty na rukou i nohou. Rovněž řekl, že existuje řada rozdílů v počtu kloubů v prstech a nehtových lůžek. Uvedl, že mumifikované ostatky jsou pokryty bílým prachem, kdy jde o materiál známý jako křemelina. Dále sdělil, že ta křemelina má unikátní původ a má neobvyklé charakteristiky.

Tato zjištění a závěry Dr. Beniteze byly prezentovány v dokumentech, které prezentoval Steve Meera, a ty naznačují, že ty ostatky nalezené v Peru nejsou lidské. Řekl, že je kriticky důležité, aby se lidé, co to zkoumají, vypořádali s možností, že jde o nález organické bytosti, která je sice hodně podobná bytosti lidské, ale zároveň to není bytost stejná. Uzavřel to s tím, že teď je nutno přijmout další kroky ve snahách dobrat se, co je to za těla a odkud opravdu pochází.

Zdroj: dc.tv

Vytisknout