Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Vědecké studie telepatie a telekineze

 

 

Současná věda se straní všeho, co je obecně označované jako paranormální. Spadají sem také jevy jako telekineze a telepatie. Nebylo tomu ale vždy tak.

Za svého druhu zvláštní případ lze považovat pracovní skupinu profesora Františka Kahudy, kterou vedl na ČVUT od roku 1970 do roku 1987 jako ředitel Psychoenergetické laboratoře Fakulty chemického inženýrství VŠCHT v Praze. Po jeho smrti psychoenergetickou laboratoř vedl V. Grešík. Laboratoř končí svoji činnost až na počátku 90. let 20. století.

Mention je neprokázaná částice vysílaná živým mozkem ale i jinými objekty, jejíž existenci profesor Kahuda propagoval.

Dnešním pohledem pokusy připomínají experimenty s kvantovou fyzikou a přenosem informací na velké vzdálenosti.

Operace Zelenka
V květnu 1999 uskutečnil tým tajné skupiny nezávislých výzkumníků nový výzkum s papírovým kotoučem nového vlastního designu již bez lopatek, kde výsledkem je schopnost otáčet bez dotyku mlýnkem na zvolenou stranu.

Redakci bylo umožněno nahlédnout do spisů a protokolů výzkumné skupiny a vidět záznamy o provedených výzkumech a experimentech. Měli jsme možnost v prosinci 2017 na vlastní oči vidět experiment znovu.

Zopakování experimentu opět prokázalo, že je možné bez fyzického kontaktu mlýnkem zvoleným směrem otáčet v prostředí, kde není žádný jiný vnější vliv – průvan, pohyb vzduchu, atd.

Vedoucí projektu nabídl v roce 2017 skeptickému spolku Sisyfos vědecké přezkoušení jevu. Místopředseda spolku ovšem tvrdí, že nemají na takové zkoumání čas.

Předvídání (prekognice) vědecky naměřené a publikované
V Laboratoři Systémové Analýzy, která fungovala na VŠE (Vysoká škola ekonomická v Praze) v letech 2012 až 2014 byly prováděny výzkumy, mezi které patřilo měření emocí a úrovně meditace pomocí EEG neurohead-setu, výzkum intuice a předvídání počítačově generovaných hodnot čísel. Výsledky výzkumu byly prezentovány v roce 2013 mimo jiné i na Mezinárodní vědecké konferenci v Singapuru.

Z výzkumu Předvídání počítačově generované hodnoty vyplynulo, že se spolehlivostí minimálně 95% (v některých případech měření 99%) je trénovaný člověk schopen uhádnout více generovaných hodnot o proti náhodnému hádání. Nejmenší měření byla v řádu stovek a největší v řádu deseti tisíc hádání. Bez ohledu na počet pokusů byly výsledky konstantně vědecky průkazné. Bylo tím ověřeno, že člověk je schopen intuitivně uhodnout více než by bylo statisticky pravděpodobné.

Sueneé
Vytisknout