Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Poselství pro rok 2016

Do roku 2016 vám přeji nejen zdraví, štěstí, ale i to co je velmi důležité. Původně napsané komerční přání jsem po dopsání smazal a tentokrát sdělím co přeji každému opravdu od srdce.

Přeji ať přichází shůry všem, kteří se odvážíte v Novém roce probudit do reality na rozdíl od těch, kteří budou pokračovat v nastaveném rámci myšlení. Ať všichni dostanete šanci se probudit, chopíte se výzvy a příležitosti takové jaká je přirozenost vesmíru.

Přeji uvědomění si těchto možností, ať se stane jasnou indikací toho, že jste opravdu volní a svobodní.

Ať v tom je vaše síla. Nádherná, vědomá, probouzející síla. Ať je zde pro každého z vás.

V následujícím roce budou energie dosti tvrdé pro lidstvo. Tento rok se věnujte v nejvyšší míře sami sobě a v myšlenkách si vytvářejte svou budoucnost. Transformace planety se dostává do její druhé závěrečné fáze. Využívejte energií podporujících tyto změny pro vlastní duchovní postup.

Nezačněte věřit obrovským lžím, přestože se nyní dočasně reálně manifestuje díky ignoranci většiny lidstva ochotného naslouchat. Od náboženských nebo finančních paradigmat až k životu v nedostatku a ve strachu ze smrti, když si uvědomíte, jaké úsilí oni musí vyvíjet, aby udrželi existenci iluze, potom si také uvědomíte rozsah vaší vnitřní síly, čehož se oni vnitřně obávají, možnost kompletního převratu jejich paradigmatu.

Přeji vám  růst v pokoji, porozumění, odvahu přesvědčení a pamatujte, že vy sami si vytváříte svou vlastní realitu bez ohledu na svět kolem vás.

V Novém roce vám tedy přeji mnoho lásky, a kráčejte dále.

Vytisknout