Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Otevření se dharmickému vypořádání

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 29.7. 2016

Jako lidstvo nyní procházíte obdobím, kdy každý je obdarováván či mu je nakládáno to, co dle zákonu příčiny a následku v posledním období zasel. Je vás stále více, co začínáte zcela přebírat zodpovědnost za všechny úrovně svého bytí – myšlenku, emoci, slovo a čin. A stále více bytostí se začne ptát, proč se jim děje právě to, čím opakovaně procházejí . Každý je nyní ve svém vlastním procesu. Ti, co jdou v prvních řadách na cestě k celistvosti bytí jsou láskyplným příkladem pro všechny, které ještě čeká polovina cesty nebo se na cestu právě vydali nebo brzy vydají. Je již určitý počet inkarnovaných duší, kterým byla zcela veškerá karmická zátěž odpojena a ve svém vědomí dokázali přenastavit všechna stará paradigma zasahujících do všech základních lidských oblastí. Tuto skupinu nyní připravujeme na otevření se jejich dharmické části svého bytí.

 

Dharmická část vědomí je ta, co svou bezpodmínečnou tvořivostí pro planetu a pro kolektivní vědomí byli v nedávné době vystavovány zkouškám, zda i přes dlouholetý proces a přes dlouhé cesty ke své vnitřní celistvosti, jsou stále ve své plné síle a dokážou stále zůstat s otevřeným srdcem a pracovat zde pro jednotu a harmonii celku. Pro tyto bytosti se tu otevírají výjimečné dary ve všech podobách a podpora ve všem, co se rozhodnou začít tvořit z tohoto nového vědomí jednoty a celistvosti. Často jsou to právě takové bytosti, které již nežádají nic pro sebe, ale pro zachování důstojného života na planetě Zemi. Jsou ve vědomí, z kterého nežádají, ale jsou ochotni a otevřeni, aby skrze ně se projevily vyšší síly Světla a tudíž jsou vedeni vždy do míst, k lidem, kde je jejich přítomnost požehnáním a darem a vzájemná úcta zde pouze potvrzuje toto souznění.

 

Vy, co nyní víte, ke komu mluvíme, otevřete se veškerým kouzelným až zázračným manifestacím, kde se vše propojuje, otevírá a podporuje pro důležitost vašeho bytí a přijetí vaší jedinečné esence, která zde nyní v těchto časech chaosu je jako  OTEVŘENÝ PORTÁL PRO PŘECHOD PŘES ENERGETICKÉ MOSTY K NOVÝM ÚROVNÍM VNÍMÁNÍ KAŽDÉHO, KDO SE S VÁMI SETKÁ.

 

BUĎTE TOUTO ZÁŘÍCÍ POCHODNÍ V PLNÉ SÍLE A V PLNÉM POTENCIÁLU, KTEROU V TĚCHTO ČASECH OSTATNÍ POTŘEBUJÍ K ZACHOVÁNÍ VÍRY A NADĚJE VE SVÉM OSOBNÍM PROCESU.

 

AKÁŠICKÁ AFIRMACE:

 

OTEVÍRÁM SE ZCELA DHARMICKÉMU VYROVNÁNÍ A DOVOLUJI SI HO PROŽÍVAT NAPLNO.

 

– STRÁŽCI AKÁŠI –

https://www.facebook.com/ Planeta Armonía

http://www.posvatnaspirala.cz/

 

zdroj:http://cestyksobe.cz/otevreni-se-dharmickemu-vyporadani/14401

Vytisknout