Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

O masáži

Při každé první návštěvě je čas na krátký rozhovor o vašem zdravotním stavu, případných potížích a o tom, co od masáže očekáváte. Jenom tak může být masáž vedena s individuálním přístupem, abyste prožili maximální relaxaci a cítili se zregenerovaní.

Masáže a bolest
Bolest plní důležitou ochranu organismu. Varuje člověka před poškozením. Chybí-li, je člověk vážně ohrožen. Správně indikovaná a provedená masáž by měla pomoci od bolesti. Na druhé straně masáž nesmí bolest vyvolat, masírovaný tedy nemá od maséra s bolestí odcházet. Definice bolesti prošla během 20. století řadou změn. V současnosti se tato nozologická jednotka v odborné literatuře na celém světě definuje stejně.
Až půjdete na masáž, tak se snažte zbavit všech starostí a dokonale se uvolnit. I když to dokáže samotná masáž, tak s pomocí vaší koncentrace bude účinek procedury mnohonásobně vyšší.
 
Volný čas - psychika
Využití volného času ve prospěch zdraví, práce a odpočinku - to jest masáže. Mezi základní lidské potřeby patří hlavně odpočinek. V psychologii je potřeba odpočinku chápat jako stav organismu, který je vyvolán nadměrnou aktivitou, v tomto stavu je pro člověka žádoucí jiný stav, stav protikladný -  klid. Vztah aktivity a pasivity je součástí biorytmů. I u zvířat existuje pasivní odpočinek a očisťovací aktivity.

U člověka je aktivita zaměřena především na udržení života a druhu a její střídání s pasivitou je značně zkomplikováno. Do popředí začínají vstupovat kompenzační mechanismy, člověk tudíž i k rekreaci začíná využívat různých aktivit namísto pasivního odpočinku. Toto vše je vyvoláno civilizačními změnami, které mění životní styl člověka.

Práce fyzická je nahrazována prací psychickou, stupňuje se životní tempo a lidé mají pocit neustálého nedostatku času. Lidé se snaží vyrovnat ostatním, proto volný čas využívají k dalšímu vydělávání peněz. Pak jsou lidé unaveni, nezvládnou aktivně využít volný čas, a k tomu jsou vhodné např. masáže.  Proto u lidi nevyužívající volný čas je jejich jedinou potřebnou aktivitou pomalá chůze….

Vytisknout