Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Novodobé pyramidy v Rusku-část 2

 

 
44 metrová pyramida u Moskvy

Zdokumentované výzkumy vědeckých ústavů a Gidrometpriboru

Ústav teoretické a experimentální biofyziky RAN (Ruská akademie věd), oddělení experimentální neurochemie

Výzkum vlivu roztoku, připraveného v pyramidě, na laboratorní krysy v podmínkách navozeného stresu. V průběhu testů se ukázalo, že roztok má silně uklidňující působení, tlumí agresivitu a zároveň také optimalizuje buněčnost brzlíku (kde dozrávají T-lymfocyty), jeden z ukazatelů obranyschopnosti organismu.

Vědecko-výzkumný ústav očkovacích látek Mečnikovova RAMN (Ruská akademie lékařských věd)

Bylo zkoumáno působení pobytu zvířat v pyramidě na jejich schopnost reagovat na infekce; závěr: zjištěno, že životnost krys, vystavených vlivu pyramidy, značně převyšovala dobu života krys z kontrolní skupiny. Navýšení imunity.

Vědecko-výzkumný ústav virologie Ivanovského RAMN

Experimenty s působením pyramidálního pole na lymfoidní buňky v kostní dřeni. Ve výsledku byly obdrženy údaje o stimulujícím vlivu výživného roztoku, připraveného pomocí vody upravené Georgij Michajlovič Grečkopobytem v pyramidě, na životaschopnost a rozmnožovací aktivitu těchto lidských buněk. Prokázána delší životnost lymfoidních buněk. Provádělo se také testování na obrannou schopnost imunitního systému proti virům, po vystavení vlivu pyramidy bylo navýšené množství protilátek.

Hematologické vědecké středisko RAMN

Proveden test na působení pyramidální vody na srážlivost krve (králíci) a bylo zjištěno zkrácení doby (protrombinového času) sražení krve a nárůst počtu krevních destiček.

Vědecko-výrobní sdružení Gidrometpribor (přístroje na měření životního prostředí a hydrometeorologické), ředitel Alexandr Golod

Působení pyramidy na semena různých zemědělských kultur (více než 20 různých druhů), ve všech případech byl prokázán nárůst úrody v rozmezí 20 – 100%, rostliny byly odolnější vůči nemocem a lépe snášely sucha.

Po vybudování pyramidy u ropného vrtu se po několika dnech snížila viskozita ropy o 30% a tím se zvýšila výtěžnost vrtu. Vědci také zaznamenali, že působení pyramidy během 24 hodin nebylo rovnoměrné, nejsilnější vliv měla většinou v noci, proč, na to věda zatím odpověď nemá. Výzkumníci předpokládali, že pyramida reaguje na pulsování vesmíru.

V lékařství

V roce 1998 byla, po dohodě s akademikem a vedoucím nemocnice v Toljatti Vitalijem Grojsmanem, na střeše polikliniky postavena 11 metrová pyramida. Výzkum provádělo 20 lékařů různého Nemocnice v Toljattizaměření po dobu 3 let a za tu dobu „prošlo“ pyramidou více než 7 000 lidí. Výsledků se dosahovalo po 10 dnech, při každodenním pobytu v pyramidě 15 – 45 minut. Zlepšení byla zaznamenána u nemocí kosterní a svalové soustavy (artritida, osteochondróza, prasklé meziobratlové ploténky…), trávicího traktu, nervové a dýchací soustavy (astma, bronchitida…), onkologických onemocnění, nemocí krve, dermatologických problémů (lupénka, ekzémy…), oběhové soustavy (hypertenze, arytmie, ischemická choroba…). Seznam prováděných testů je daleko delší. Zároveň byly do pyramidy umísťovány i léky, masti, roztoky a voda, nejméně na dobu 24 hodin. Byla zjištěna zvýšená účinnost léčiv, u léků se ztrojnásobila, takže pak stačilo použít jenom třetinu tablety a tím se snížily vedlejší účinky.

Zajímavostí pro české čtenáře je, že MUDr. Grojsman znal práci českého badatele Karla Drbala, který se zabýval pokusy s pyramidami.

Další experimenty

Vypěstování krystalů různých minerálů, například umělých diamantů z grafitu, které vykazovaly větší čistotu, tvrdost a dokonalejší formu než diamanty vyrobené mimo pyramidu. Fyzici se zabývali pěstováním krystalů granátu pro použití v granátových laserech a zjistili, že granáty z pyramidy měly v sobě více energie.

Výsledky dalších testů potvrdily, že po pobytu v pyramidě je snížená úroveň toxicity libovolných látek, patogenita bílkovinných virů a bakterií i radioaktivita. Voda, umístěná v pyramidě nemění své vlastnosti po několik let.

Ve vesmíru

Vladimir Alexandrovič DžanibekovZájem o spolupráci s Alexandrem Golodem projevili také kosmonauti, Vladimir Džanibekov (Džanibekovovův efekt), Georgij Grečko a Viktor Afanasjev.

V roce 1998 byl v rámci projektu Náhrdelník dopraven kosmickou lodí Progres M-40 na vesmírnou stanici Mir kilogram ametystů a křemene včetně křemenného písku, vše vypěstované v podmoskevské 44 metrové pyramidě. Ametysty a křemeny měly kladně působit nazdraví kosmonautů a harmonizovat prostředí na stanici. Křemenný písek byl vynesen do otevřeného vesmíru a následně se dostal do atmosféry Země. Tím, že stanice oblétávala Zemi s „nabitými“ krystaly na palubě, mělo být dosaženo i harmonizace naší planety

K tomu aby byl tento projekt uskutečněn, bylo potřeba získat 30 podpisů, mezi jinými i hlavního konstruktéra stanice. To, v největší míře, zařídil Georgij Grečko. Jaké konkrétní testy a s jakými výsledky byly v rámci Náhrdelníku provedeny se mi, bohužel, dohledat nepodařilo.

 

 

 

zdroj:http://www.suenee.cz/novodobe-pyramidy-v-rusku-2-cast/
Vytisknout