Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Největší pyramida na světě

 

Ponuré tajemství: Pod tímto kostelem se ukrývá největší pyramida na světě

 

Nikdo netušil, co se pod kostelem skrývá. Tento nález se zapsal do historie!

Kostel Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios byl postaven v roce 1519 ve středomexickém městě Cholula na kopci jihovýchodně od Mexico City, jak o tom byli tehdy přesvědčeni obyvatelé města. Nevěděli ale, že tato impozantní stavba stála vlastně na mnohem více gigantickém objektu.

Cheopsova pyramida v Egyptě je sice nejvyšší, není ale největší na světě. Největší pyramida stojí v Mexiku, přesněji řečeno ve městě San Andrés Cholula. Tento pradávný stavební objekt, jehož základna činí 450×450 metrů, je však jen velmi málo vidět, neboť je ukrytý pod silnou zemskou vrstvou. 38 kostelů v jihomexickém městě Cholula má 365 kopulí –jednu pro každý den v roce. Alespoň se to vypráví v legendě o „svatém městě“. Jeden z těchto kostelů, Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, stojí na vyvýšenině, která byla po staletí považována za úplně obyčejný kopec.

Až jeden vědec, pravděpodobně náhodou, objevil, že se v podzemí pod chrámem božím ukrývá pradávná stavba, která se nakonec ukázala ve své pravé podobě jako ta největší pyramida na světě. Tento obrovský objekt, který s 4,45 miliony krychlových metrů má skoro dvojnásobně větší objem než Cheopsova pyramida v Egyptě, byl postaven přibližně před 2200 lety. Tato pyramida byla tehdy vybudována jako chrám a využívána pro náboženské obřady. Také se zde zřejmě konaly obětní obřady – ve starém zdivu byly nalezeny lidské kosti. Podle online-portálu „aztec-history.com“ se mají ve zdivu nacházet také dětské kostry.

Pyramida není jen jedna samostatná stavba, ale sestává z vrstev, které byly postaveny v rozmezí více staletí.Britské zpravodajství BBC popsalo proto pyramidu jako do sebe zapadající ruskou dřevěnou panenku Matrjošku. Tato vícevrstvá pyramida byla dlouhá léta důležitou součástí Choluly, časem ale zarostla divočinou a nakonec zmizela pod vrstvou země. Legendy uvádějí, že sami Aztékové zakryli svatyni zemí, aby ji skryli před vetřelci a aby ji ochránili před případným zničením. Avšak pravděpodobnější je, že Aztékové vybudovali jinou svatyni nedaleko pyramidy a pořádali své rituály v novém chrámu, čímž velká pyramida zpustla a pomalu začala mizet v přírodě, jak o tom referuje „Spiegel online“.

Ať byl důvod jakýkoliv – pyramida upadala v průběhu desetiletí více a více v zapomnění. V roce 1519, poté, co Španělé v jednom konfliktu povraždili deset procent obyvatel Choluly a převzali město, bylo postaveno mnoho kostelů, včetně„Iglesia de Nuestra Seňora de los Remedios“. Kopec, který již dávno nebyl rozpoznatelný jako pyramida, se nabízel svou vhodnou polohou ke stavbě kostela. Nejen, že byl vyvýšen, ale také byl idylicky umístěn před vulkánem Popocatépetl. Teprve v roce 1884 tu objevil Adolph Francis Alphonse Bandelier, americký archeolog švýcarského původu, obrovskou svatyni. Vědci odkryli tunelový systém v nitru zdánlivé hory – a učinili děsivý nález. Pyramida byla zřejmě využívána Aztéky pro obětní obřady. Badatelé objevili uvnitř útvaru početné lidské kosti. Četné tunely veou temným zdivem.

Dnes přitahuje tento hrůzostrašný komplex pod kostelem denně stovky návštěvníků – jako místo, které zde po celá staletí uchovávalo pohřbené temné tajemství. Prohlídky tunelového labyrintu jsou nabízeny ze severní strany. Naproti vchodu prezentuje malé muzeum nálezy z nitra pyramidy a rekonstrukce několika skvostných nástěnných maleb, které byly objeveny.

Procházka pyramidou bere návštěvníky zpět v čase do prvního tisíciletí po Kristu, kdy byla Cholula jedním z největších měst Mexika. Její počátky sahají ale ještě dále. Předpokládá se, že toto místo s příjemným podnebím, ležící v nadmořské výšce 2.150 metrů, je už asi 2.500 let osídleno. Na místě tohoto krveprolití, které tehdy otřáslo starým mexickým světem, se nyní tyčí klášter San Gabriel.  Jako nějaká pevnost – vzdálená asi kolem 500 metrů od velké pyramidy –  vyniká tento klášterní kostel, pocházející z roku 1549. Patří mezi nejstarší kostely v Mexiku. Mohutné zdi a cimbuří na střeše naznačují, že byl zamýšlen svými staviteli – mnichy Františkány  – také jako útočiště v případě povstání.

Noví španělští páni stavěli skoro vždy své kostely na troskách předkolumbijských chrámů, aby ukotvili nové náboženství a zničili starověké poznání. Na velké pyramidě, kterou zřejmě také i Františkáni považovali za kopec, vznikla nejprve jen malá kaplička a teprve o hodně později velký kostel. Pro Indiány nově konvertované do církve založili mnichové vedle svého klášterního kostela „Capilla Real“ zvláštní osobitou stavbu, která se svými 63 kopulemi a mnoha sloupy připomíná mešitu. Dnes zářivě žluté průčelí bylo původně otevřené, poněvadž Indiáni své rituály konaly pod širým nebem. Poražení praobyvatelé Choluly cítící se opuštěni svými bohy, si rychle osvojili křesťanskou víru. Při stavbě kostelů však uplatňovali své představy.

Vytisknout