Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Nazca:testují dítě mimozemšťanů

 

Mumie z Nazca: testují dítě mimozemšťanů

Začátkem srpna oznámila Melissa Tittl, vedoucí Original Content Gaia, objev další mumie.Nejedná se o žádné z malých reptiloidních stvoření, jde o dítě větší bytosti, „Marie“. Dětská mumie se nacházela ve stejné stočené poloze jako Marie. Byly již provedeny její skeny a jsou k dispozici rentgenové snímky. Jaime Maussan se mezitím snažil pohnout ke spolupráci peruánskou vládu a usiloval o setkání s ministrem kultury na půdě ministerstva, byl však odmítnut. Bylo mu sděleno, že má svoji záležitost formulovat písemně a zaslat elektronickou poštou. Jaime je přesvědčen, že peruánská vláda nemá zájem ani na spolupráci a ani na výzkumech těchto objevů.

V Cuzcu byly tou dobou odebrány další vzorky z mumie Marie za účasti nám již známého týmu. Dr. Konstantin Korotkov z Petrohradské státní univerzity je přesvědčen, že dosavadní testy potvrzují pravost této mumie. Byly totiž vzneseny pochybnosti, zda tři dlouhé prsty této mumie nebyly připevněny k ruce dodatečně. K vyvrácení tohoto tvrzení byly další vzorky z tkání prstů odebrány přímo před zraky reportérů a budou podrobeny analýze.

Pokud bude při nových testech dosaženo stejných výsledků, budou pochybnosti smeteny ze stolu. Při zkoumání dětské mumie, „Vavity“, bylo zjištěno, že má kolem krku omotaný vlněný šál. Pravděpodobně proto, aby byla podepřena hlava v průběhu mumifikace. I z toho byly odebrány vzorky k analýze, aby bylo možné potvrdit, že vlna je stejného stáří jako mumie. „Vavitě“ také odebrali jednu menší kůstku, protože její zkoumání je méně problematické než vyschlé tkáně. Po odebrání vzorků byla Vavita zrentgenována.

Vzhledem k embryonální poloze mumie, bylo obtížené ji zrentgenovat. Záměrem bylo získat snímky kostí a porovnat jejich stavbu s Marií, aby bylo možné učit, zda se jedná o stejný druh bytosti. Jako první zkoumal prsty Vavity forenzní znalec, Dr. José Zalce-Benitéz. Podle jeho názoru je stavba prstů jak Vavity, tak i Marie stejná a soudě, dle velikosti kostí, je jednoznačné, že se jedná o dětskou mumii. Na výsledky dalších testů si musíme počkat.

Mezitím byly obdrženy výsledky dalších analýz mumie „Victorie“, která je v pořadí třetí z malých reptiloidních stvoření a kterému chybí hlava. Jak bylo zveřejněno již dříve, mumii Marie je nejméně 1.600 let. Vzorky Viktorie a dalších malých bytostí jsou staré zhruba 900 let. To znamená, že mezi úmrtími těchto uběhlo okolo 700 let. Na rozdíl od Marie má bezhlavá Viktorie jinou stavbu těla. Liší se i struktura pokožky a držení těla reptiloidních mumií je také jiné. Společné mají ale tři prsty na rukou a na nohou. Kolem krku Viktorie je možné rozeznat tvrdý a vláknitý materiál.

Kostra Viktorie je drobná a útlá; vyvstává otázka, zda mohla poskytnout potřebný prostor vnitřním orgánům, jako jsou plíce nebo srdce. Hrudní koš je velmi úzký a žebra se táhnou až k pánvi. Protože Viktoriino předloktí má pouze jednu kost, nebylo zřejmě možné ruku přetočit, to samé se týká i zápěstí. Což by znamenalo, že vyplnění některých jednoduchých úkonů by nebylo možné. Jak se tato bytost živila, myla nebo jak brala do rukou předměty? Mohla vůbec požívat nástroje?

Rentgenové snímky Jozefíny, jednoho z malých stvoření, ukazují také určité odchylky. Levé nadloktí je náhle ukončeno a loketní kloub vypadá, jakoby kdyby byl zlomen, aby bylo dosaženo potřebné délky. Druhá stran něco takového nevykazuje. A u dalších mumií něco podobného také není zřetelně viditelné. Pánev a stehenní kosti Jozefíny rozhodně nevypadají, jakoby patřily nějakým nám známým bytostem. Podobají se více lidským nadloketním kostem. Celek působí dojmem, že tyto klouby nebyly používány. Takové nesrovnalosti vedou k domněnce, zda se opravdu jednalo o živoucí stvoření.

To se ovšem týká pouze malých reptiloidních mumií. Doposud jich bylo nalezeno přes sto, pokud by se mělo jednat o podvrh, pak bychom si měli zodpovědět otázku, kdo byl před 900 lety schopen takové množství a v ´takové „kvalitě “vyrobit“? Proč by měli být tito tříprstí tvorové podvrženi? Další analýzy DNK snad hádanku vyřeší.

Něco úplně jiného jsou však mumie Marie a Vavity. Vypadají opravdu autenticky. Výsledky DNK-testů Marie budou zásadní. Jestliže bude potvrzeno, že Vavita má stejné genetické znaky jako Marie, bude jasné, že se jedná o nový a neznámý druh. Dnes je již zřejmé, že většina oficiálních médií o těchto skutečnostech referovat nebude. Pokud jsou o tom někde nějaké zprávy, tak pouze ve smyslu, že Gaia požaduje po svých divácích poplatky, aby mohla financovat další zkoumání a že Jaime Mussan ve své minulosti již nějaké ty podvrhy má. Jedná se o obvyklé schéma dezinformačního tažení.

Jsou tyto bytosti skutečně mimozemského původu, anebo žily v podzemních tunelových systémech? Pokud ano, byly v kontaktu s lidskými obyvateli? Možná v těchto končinách žili daleko déle než Indiáni a měli co do činění i se vznikem linií Nazca. Erich von Däniken vždy upozorňoval na to, že běžná média se více věnovala spíše menším obrazcům. Nikdy nejsou ale ukázány ty obrovské geoglyfy a podivné figury a ani se nepíše o elektromagnetických anomáliích, které se nachází pod geoglyfy. Kdo to všechno vytvořil? Rozhodně ne „primitivní“ Indiáni.

Dodatečně k těmto informacím se objevil Youtube-kanál Verborgene Geheimnisse TV, překlad španělského Misterios Ocultos TV, kde je shrnut neuvěřitelný příběh objevení těchto mumií.

Všechno to začato již v roce 2014, kdy dva hledači pokladů narazili v pustině u planiny Nazca na kamennou desku zasazenou v zemi. Nakonec se jim podařilo desku odsunout a uviděli průchod, který jak později zjistili, vedl do podzemního systému tunelů a do několika rozsáhlých sálů. V jednom z nich se nacházel velký sarkofág. Trvalo jim několik dní, než se jim podařilo odsunout těžké víko. Místo očekávaného zlatého pokladu našli uvnitř organické ostatky jako například na člověka příliš velký mumifikovaný mozek. V dalších podzemních prostorách objevili tisíce malých kamenných artefaktů, které vypadaly jako reptiliáni, dinosauři, UFO a hlavy různých druhů mimozemšťanů.

 

 

 

 

 

Zhruba po roce byly tyto podzemní prostory od našich hledačů nakonec vyklizeny a pečlivě prohledány. V naději, že najde další utajené jeskyně, proklepával jeden z hledačů stěny a opravdu narazil na místo, které znělo dutě. To, co se pak odehrálo, zní poněkud bizarně: muž prorazil ve stěně otvor a u vzdálené stěny spatřil v temnotě humanoidního reptiloida, který měl dobré tři metry. Několik vteřin se na sebe navzájem dívali a pak bytost zmizela v jednom z tunelů. Její oči měly modře světélkovat.

Muž vyděšeně odskočil a společně se svým kolegou opustil úprkem podzemí. Vrátili se tam až po několika dnech a spustili se do tohoto prostoru, který měl výšku zhruba pět metrů. Tato jeskyně byla čistá, nebyl tam žádný nános a ukrývala další sarkofág. V něm muži našli řadu malých mumií velikostí 30 až 60 centimetrů. Jednalo se o reptiloidní mumie, které teď pomáhá zkoumat Gaia. Podle v.u. Youtube-kanálu tam bylo nalezeno zhruba 100 těl, které patří 20ti různým druhům bytostí. Všechna byla pokryta stejným bílým práškem, o kterém již víme, že se jedná o oxid křemičitý a všechny mumie byly tříprsté.

Mezi malými těly se v druhém sarkofágu nacházelo také pět rukou, které patřily větším bytostem a měly délku 30 centimetrů. Tyto ruce jsou také tříprsté a prsty mají po šesti dlouhých článcích. Na rukou byly nalezeny kovové předměty, podobné tomu, který byl objeven na hrudi malé reptiloidní mumie. Vědcům se doposud nepodařilo zjistit, jaký byl jejich účel. Všechny tyto záhadné kovové objekty nevykazují žádné známky rzi. Pod sarkofágem bylo ještě nalezeno vícero větších mumií stejného druhu jako Marie výškou až 1,70 metru.

Jeden z hledačů pokladů, jehož jméno zůstává neznámé a který byl těmito nálezy opravdu ohromen, se spojil s badatelem Paulem Roncerem a předal mu několik malých mumií jako důkaz. Ronceros se rozhodnul zveřejnit objev co nejdříve a obrátil se na peruánskou televizi a na výzkumníky Thierry Jamina a Briana Foerstera. Jamin a Foerster si uvědomili, že se s velkou pravděpodobností jedná o autentický nález. Jamin zahájil na internetu sbírku prostředků, aby mohly být mumie od hledačů pokladů odkoupeny a podrobeny analýze. Paul Ronceros  si několik mumií ponechal a začal s vlastním průzkumem. Ronceros také koncem roku 2016 zveřejnil první videa na svém Youtube-kanálu krawix999.

Thierry Jamin a Jaime Maussan kontaktovali také americkou stanici Gaia.com, kde mumie veřejnosti představili. Pomocí příjmů televize Gaia budou pravděpodobně získány všechny mumie a artefakty, které byly v jeskyních nalezeny, aby mohly být předány k analýzám. Ronceros také uvedl, že v tunelech byly objeveny ještě dvě lebky, které se tvarem podobají lebce „hvězdného dítěte“ z Mexika a kterou zkoumal Lloyd Pye. Je velmi pravděpodobné, že se v systému tunelů skrývají další překvapení. Pokud jsou všechny tyto zprávy pravdivé, mohlo by se jednat o jeden z největších objevů 21. století.

Po zveřejnění na mém blogu se mnou spojila žena jménem Ameli s tím, že disponuje dalšími informacemi z Peru a je ochotná přistoupit na videorozhovor. Interview by se mělo uskutečnit v řádu několika týdnů. Ameli mi prozradila, že bylo v podzemí objeveno celé město těchto bytostí. Budeme napjatě očekávat, jaké informace nám poskytne.

Matrix 2001: Nazca - nové objevy video on demand
 
Vytisknout