Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

NASA nedávno zveřejnila fotografie......

 

NASA nedávno zveřejnila fotografie dálkového průzkumu v Antarktidě.

Operace s názvem IceBridge vedla k fascinujícímu objevu. Snímky odhalily možnou existenci starověkého lidského sídla pod 2,3 km vrstvou ledu.

Překvapivý objev udělala NASA během testů LIDAR ATLAS (Advanced Topographic Laser Altimeter System - topografický laserový výškoměr), který má být od 2017 součástí satelitu ICES-2 pro sledování změn v polárním ledu.

"Pravděpodobnost odchylky nebo chyby je velmi malá pokud jde o jednotlivé fotony zasahující optické vlákno. Proto jsme byli takoví překvapeni, když jsme si všimli tyto anomálie na lidarových snímcích, "vysvětluje Nathan Borrovitz, jeden z vědců, kteří se účastní projektu IceBridge v Goddardově centru pro vesmírné lety ve městě Greenbelt v Marylandu.

"Zatím můžeme jen polemizovat o tom, co tyto výsledky znamenají. Spuštění ICES-2 v 2017 by mohlo vést k dalším velkým objevům a lepšímu pochopení geomorfologie Antarktidy, "dodává Borrovitz.

Lidské sídlo pohřbeny 2,3km pod ledem

Vedoucí archeolog Ašoka Tripathi z Archeologického ústavu Univerzity v Kalkatě věří tomu, že snímky jasně zobrazují starověké lidské sídlo pod vrstvou ledu.

"Je to zjevně podobné strukturám připomínajícím pyramidy, které byly vytvořeny člověkem. Vzor určitě nezobrazuje žádnou geomorfologické formaci vyskytující se v přírodě. Díváme se na důkaz lidské činnosti. Jediný problém je, že fotografie zachycují povrch Antarktidy 2 km pod ledem. To je ta záhada. A nemáme pro ni momentálně žádné vysvětlení, "připouští Tripathi.

 

Pozůstatky zničené civilizace

Historik a kartograf Univerzity v Cambridge Cristopher Adam věří, že existuje logické vysvětlení: "Jednou z nejzáhadnějších map v historii lidstva je mapa tureckého admirála Piri Reisa z roku 1513, která zobrazuje pobřeží Antarktidy bez ledu. Pobřeží Antarktidy pokryté ledem se podařilo zachytit až 1958 po vynalezení georadar. Je možné, že by Antarktida nebyla vždy pokryta ledem? Mohl by to by důkaz toho, že tato možnost existuje. Jediným racionálním vysvětlením může být posunutí pólů nebo odklonění zemské osy. Ale dokud dospějeme k závěru, musíme celou věc prozkoumat. "

 

Spuštění satelitu ICES-2 (Ice, Cloud, and land Elevation Satellite 2 - satelit na měření tloušťky ledu, oblaků a země), který je součástí systému NASA na pozorování Země, je naplánováno na květen 2017. Satelit bude měřit tloušťku ledu, okraj ledovců jakož i zemský povrch a vegetaci.

 

 

zdroj:http://evoluce5d.webnode.cz/news/antarktida-lidske-sidlo-a-pyramidy-pod-ledem/

Vytisknout