Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Novodobé pyramidy v Rusku–4.část

 

Závěr

Výzkumy Alexandra Goloda byly přínosné také pro společnost, která vyvíjela a začala vyrábět Žezla Egypťanů, která jsou používána pro harmonizaci a při zdravotních problémech. Jedná se o dva duté válce, jeden z mědi a druhý ze zinku, naplněné různými materiály. Po prostudování práce A. Goloda upravili rozměry žezel podle zlatého řezu a jednotlivé součásti jsou před dokončením umísťovány do pyramidy u jezera Seliger nejméně po dobu 12 dní. Působením pyramidy se „rovná“ krystalická mřížka jak plniv, tak i kovových válců, stává se pravidelnější a zvyšuje se tak účinnost žezel.

Golodovy pyramidy nezůstaly nepovšimnuté ani v zahraničí. Byla navázána spolupráce s Johnem DeSalvo, ředitelem Asociace pro výzkum Velké pyramidy v Gíze, a autorem řady knih. U nás vyšel jeho Tajemný svět pyramid, kde jsou popsány i pokusy v těchto novodobých ruských pyramidách. Další, koho zaujaly výzkumy, byl David Wilcock, který se o nich podrobněji rozepsal ve své knize Božský vesmír, v 9. kapitole o torzních vlnách jejich působení na naše vědomí.

Alexandr Golod ale není sám, kdo v Rusku buduje pyramidy, dalším stavitelem je u nás známější Valerij Uvarov, který naše kraje navštívil v minulém roce a účastnil se konference Pyramidy v Evropě a v ČR.  Jeho první, experimentální, pyramida (13,2 metru vysoká) stojí v Leningradské oblasti a jedná se o monolitní betonovou stavbu. K nim se řadí i další obyčejní lidé, kteří si budují menší pyramidy na svých pozemcích jak pro svoji potřebu, tak i za účelem harmonizace prostředí. Kolik je celkově novodobých pyramid v Rusku zřejmě nikdo neví. Alexandr Golod přiznává zhruba 40, Uvarov prý také 40. Kolik jich ale opravdu postavili na zakázku a kolik si jich vybudovali sami nadšenci, je otázkou.

Stavba pyramidy zlatého řezu „na doma“

Jak na toJak na toJak na to

Vepsané kružnice do strany pyramidy musí být ve vzájemném poměru zlatého řezu Ф=1,618. Pokud tedy začneme spodní kružnicí (r1), bude poloměr výše vepsané kružnice = r1/1,618. Úhel základny a stran bude 76,35° a výška je k délce základny v poměru 2,058. V takové pyramidě vznikne torzní pole, které má harmonizační účinek. To jsou pyramidy Goloda. Ostatní tvary pyramid jsou méně harmonizující, mají ale jiné vlastnosti.

Do skupiny zlatého řezu patří dále pyramidy, které jsou na základě mocnin, tj. Ф2, Ф3, Ф4,… Pokud je pyramida na základě sudé mocniny Ф, má její pole aktivující vliv (může být použita jako střecha skleníku). Jestliže máme lichou mocninu zlatého řezu, pyramida se vyznačuje stabilizujícím působením (možné použití při stavbě sklípku).

Pole pyramidy s úhlem stran k základně 63,43°, postavené pomocí Ф2, pomáhá při „výstavbě“ živé hmoty podle pravidel harmonie.

Jak na to

Pyramida s úhlem stran 51,83° a kružnicemi s dělitelem Ф3, poměr výšky a délky základny = 0,636, je kopií Cheopsovy pyramidy. Její pole vytváří podmínky pro stabilní tok životní energie v živých organismech.  

Materiál a další doporučení

Pro domácí pyramidu jsou vhodné všechny materiály, které jsou nevodivé (dřevo, karton, sklolaminát, papír, atd.).  Je potřeba poznamenat, že čím je pyramida vyšší, tím je její účinek větší (2x vyšší, působení 50x větší), takže pokud máte možnost, postavte si doma pyramidu co nejvyšší.

Nejlepší je umístit ji nepříliš vysoko, na 0,5 – 1,2 metrovém podstavci. Je potřeba jednu z jejích hran natočit na sever, nejlépe s pomocí kompasu.

Jak na to

V bytech se doporučuje postavit pyramidku co nejdále od kovových předmětů a konstrukcí, které narušují přirozené magnetické pole Země a tím snižují léčebné účinky (k tomu patří i vodovodní potrubí, baterie, topení, atd.). Domy s železobetonovou konstrukcí také tlumí působení pyramidy. Pokud máte možnost prověřit možné umístění pyramidky virgulí, je to ideální. Je velmi důležité, aby pyramidu stavěl nebo zhotovoval vyrovnaný člověk s dobrými úmysly.

V pyramidě můžeme „nabíjet“ léky, masti, bylinky, kameny, vitamíny, vodu, semínka… Jenom by to nemělo být po kratší dobu než 24 hodin.

 

 

zdro:http://www.suenee.cz/novodobe-pyramidy-v-rusku-4-cast/
Vytisknout