Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Mumie z Nazca:Objevena další těla

 

Mumie z Nazca: Objevena další těla a cesta do podzemního obydleného města

 

V posledních týdnech nebyly na TV Gaia publikované žádné nové informace. Zřejmě se čeká na výsledky analýzy tkání. Nicméně se objevily další zajímavé novinky. Existuje další mumie stejného druhu, jako je Marie. Tento nový nález nebyl s největší pravděpodobností předán vědcům k prozkoumání, ale prodán soukromému evropskému sběrateli. S touto mumií, Petrou, bylo zveřejněno video, na kterém je patrné, že je v podobně schoulené pozici a očividně má otvor v čele.

Badatel Krawix999 vystavil nové video, ve kterém roztřídil mumie nalezené u planiny Nazca do jednotlivých kategorií.

Peruánský archeolog Cesar Alejandro Soriano Rios přednedávnem upřesnil místo nálezu, které se nachází u Miz Tli Tlanu (pozn. překl.: v Národním parku Manu) v Peru. V současné době tam provádí vykopávky a průběžně z nich uveřejňuje informace. A tato skupina archeologů potvrdila, že se jim podařilo získat další poznatky a důkazy o existenci tříprstých bytostí v oblasti kultury Nazca.

Stručné shrnutí první etapy expedice Cesara Riose na planině Nazca, která proběhla v srpnu 2017. Skupina vedená peruánským archeologem Cesarem Alejandrem Soriano Riosem s velkou radostí informovala o výsledcích své dosavadní práce tým Nazca-Vavita. V současné době se čeká na závěry lékařů a laboratoří. Testy mají proběhnout v ústraní, aby nebyly vystaveny pozornosti médií a odpůrců celé této záležitosti.

Archeologové jsou ještě stále pod silným dojmem záhadných objevů. Rozhodně se chtějí dozvědět o mumiích daleko víc a potvrdit jejich pravost. Probíhají rozbory pomocí radiokarbonové metody, CT-skeny a jsou prováděny i další biologické a genetické testy.

Pro expedici je také důležité prozkoumat naleziště z antropologického a historického hlediska. Jakou roli hrály tyto bytosti v dějinách Peru a v evoluci lidstva?

Je potřeba dostatek času aby na základě nálezů, pozorování a důkazů mohly být na tato témata vytvořeny studie. V této počáteční fázi nemůže archeolog Cesar Soriano Rios prozatím nic konkrétního říci. V současnosti shromažďuje ikonografické údaje z nálezů v oblasti Nazca a doufá, že by z nich mohly být opět získány dávné znalosti, které jsme mezitím pozbyli. Tyto vědomosti nám jednou možná pomohou vzpomenout si, kdo skutečně jsme a odkud doopravdy pocházíme. Peruánské úřady ale očividně odmítají průzkumy podpořit. Bylo dokonce zjištěno, že dochází k organizovaným nájezdům na místa vykopávek, naleziště jsou bezohledně vykrádána, a k pašování a ilegálnímu prodeji archeologického dědictví.

Jsou také již k dispozici první záznamy z tunelového systému, kde byly mumie z Nazca nalezeny. Podle očitých svědků se pod plošinou Nazca nachází celé město, které je ještě pořád obydlené.Mezi obyvateli mají být i dvoumetroví humanoidní reptiloidní bytosti. Údajně byla nalezena mumifikovaná těla také těchto tvorů, oblečená do oděvů z ryzího zlata a s prsními pancíři ze stejného materiálu. Vykradači hrobů se tomuto zlato z nějakého důvodu vyhnuli. Zda jsou tyto záběry skutečně pravé, se ukáže v několika příštích měsících. Cesar Alejandro Soriano Rios se svým týmem chystá proniknout hlouběji a navázat kontakt s obyvateli podzemního města.

O další připomenutí ztracené kultury Nazca se zasloužily doposud neznámé snímky ze satelitu z roku 2008. V pískovcových horách jsou pohřbeny velké pyramidy.

Díky satelitním snímkům s vysokým rozlišením byla v Peru objevena vysoká a zasypaná pyramida. Pyramida by mohla pocházet z dob, kdy byly na planině Nazca vytvořeny i geoglyfy. Stavba se nachází poblíž kultovního místa kultury Nazca, Cahuachi. Vědci jsou toho názoru, že tato obrovská pyramida byla během zemětřesení zasypána miliony kubíky zeminy (!). To je poněkud obtížně představitelné a musí pro to být jiné vysvětlení. Stavba má půdorys o rozměrech 90 x 100 metrů.

Pyramidu objevili italští vědci Nicola Masini a Rosa Lasaponara z italské Národní vědecké rady (Italy’s National Research Council – CNR). V oblasti Cahuachi se vyskytuje více staveb a chtěli prověřit, zda se pod písky Peru neskrývají ještě další tajemství. Masini vyhotovil s pomocí svých kolegů (díky satelitu Qiuckbird) infračervený snímek oblasti s vysokým rozlišením. Kromě již zmíněné pyramidy, objevili dalších 40 vyvýšenin, které mají architektonické rysy. Cahuachi je doposud největší známé obřadní místo kultury Nazca. Tato civilizace zmizela zřejmě v době vzestupu Incké říše. Předtím, než byla tato místa opuštěna, byly stavby uzavřeny a zasypány pouštním pískem. Kdo, proč a kdy to udělal, není známo. (Sueneé: Podobný jev byl zjištěn i v případě Bosenských pyramid. Byly zakonzervovány.)

Cahuachi bylo objeveno v roce 1922, od té doby byly některé vyvýšeniny odkryty. Práce trvaly desetiletí, protože celý komplex se rozprostírá na ploše 1,5 čtverečního kilometru. Nemáme žádné písemnosti kultury Nazca, a proto bylo pro archeology velice obtížné stanovit bod, kdy se Paracaská civilizace přetavila do kultury Nazca. O starší, Paracaské kultuře víme ještě méně. Obě civilizace ale používaly jako pohřebiště jeskyně a měly pokročilé znalosti ohledně zavlažovací techniky.

Italský archeolog Giuseppe Orefici vede vykopávky v Cahuachi. Doposud jsme věděli o velké pyramidovité vyvýšenině, chrámu s terasami a o jedné menší pyramidě. Ta pyramida, která je patrná na satelitních snímcích, by mohla obsahovat lidské pozůstatky. V okolí odkrytých pyramid bylo nalezeno celkem 20 lebek a všechny měly uprostřed čela okrouhlé otvory, které byly dokonale „provedeny“. Dnes je Cahuachi volně přístupné pro turisty. Vykopávky postupují velmi pomalu a k dnešnímu dni bylo prozkoumáno 1% celého komplexu. V legendách indiánů kultury Nazca se vypráví o tom, že tyto stavby vybudoval Vircocha. „Viracocha“ je podle mýtů některých jihoamerických kmenů výrazem pro rasu plavovlasých bohů s ryšavými vousy, kteří položili základy civilizacím Jižní Ameriky. Na území Peru jsou dodnes nacházeny mumie se světlými a zrzavými vlasy, a testy dokázaly, že se jedná o nordické typy člověka. Podle pověstí měli Viracochové vytvořit i geoglyfy na planině Nazca.

Různí výzkumníci také tvrdili, že se pod liniemi vyskytují podivné elektromagnetické anomálie. Na planině Nazca se nenachází pouze vyobrazení zvířat, ale i několikakilometrové rovné čáry. Někteří badatelé použili Google Earth a došli k novým závěrům. Pokud se rovné linie Nazca prodlouží a vedou se po glóbusu, pak se protnou v jednom určitém místě na opačné straně glóbu. Jedná se o další mysteriózní místo, a jím je Angkor Vat v Kambodži!

Angkor Vat je také zahalen velkým množstvím záhad. Není doposud známo, kdy a jak byl tento komplex vybudován. Nebyly nalezeny žádné nápisy, které by s ním souvisely, a tak ani neznáme jeho původní jméno. Angkor Vat po staletí zapomenut v kambodžské džungli a pouze široký vodní příkop jej chránil před pohlcením tropickým pralesem. Na více než 400 let byl komplex pohroužený v zapomenutí a upomínaly o něm pouze místní legendy. Angkor Vat byl pro nás objeven Francouzem Henri Mouhotem na jeho expedici až v roce 1860, a to čistě náhodou.

Francouz si okamžitě začal klást otázky, proč bylo toto místo opuštěno a která civilizace chrámy vybudovala. Stále se ptáme: Kdo vybudoval chrámový komplex Angkor VatJak bylo vůbec možné něco takového vytvořit bez moderních technologií? Rytiny na stěnách chrámu svědčí o tom, že komplex byl vybudován v průběhu pouhých 32 let. Obrovské a několikatunové kamenné bloky vypadají, že jsou navrstveny velmi pečlivě a přesně. Pokud to tak opravdu bylo, musela být stavba dobře naplánovaná, a bloky velmi přesně opracovány, aby zapadaly. Další zvláštností jsou hinduistické motivy. Jak se dostaly hinduistické prvky do Kambodži? Odpovědí archeologů jsou indičtí obchodníci, kteří do těchto míst přinesli kulturu. Zda byli tenkrát místní obyvatelé natolik ohromeni cizí kulturou, že poté začali pracně a s 50.000 dělníky po desetiletí budovat obrovský chrámový komplex, je opravdu otázkou. Kdo poskytl na stavbu prostředky a dodal potřebné pracovní síly? Kde se nachází trosky velkoměsta, které zde podle archeologů bylo?

První archeologové, kteří se Angkor Vatem zabývali, zkoumali také místní legendy, podle kterých byl chrámový komplex vybudován bohy a obry. Týkaly se ztraceného města říše, která byla kdysi velice mocná a oplývala blahobytem. Je zřejmé, že Angor Vat nebyl postaven Khméry, ale kulturou, která zde existovala před více než 2000 lety. Můžeme tu najít podobu s „Viracochy“? Staré indické texty hovoří o árijských bozích a nositelích kultury, kteří přišli v dávné minulosti z dalekého severu.

Australští archeologové z univerzity v Sydney učinili v roce 2015 další objev. Profesor Roland Fletcher a Dr. Damian Evans, vedoucí projektu Greater Angkor v Kambodže, pomocí laserové skenovací technologie objevili, že se pod Angkor Vatem skrývají další, daleko starší, chrámy. Provedená měření prokázala, že celý komplex byl kdysi daleko rozsáhlejší, než bylo původně předpokládáno. Jedná se o rozměry nejméně 1500 x 600 metrů. Konkrétní účel komplexu zůstává doposud neznámý. Kromě pohřbených chrámů a zdí, které obklopovaly celé místo, byly v půdě nalezeny ještě i spirály, které nemají souvislost se strukturou komplexu a rozhodně nejsou indického původu. Další podivností je vyobrazení dinosaura na jedné z chrámových stěn. Co se zde ve skutečnosti odehrávalo? Záhady planiny Nazca a Angkor Vatu nejsou ani zdaleka doposud vyřešeny.

 

zdroj:https://www.suenee.cz/mumie-z-nazca-objevena-dalsi-tela-a-cesta-do-podzemniho-obydleneho-mesta/

 

Vytisknout