Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Mumie z Nazca:Marie je mimozemšťan

 

Mumie z Nazca: Testy DNA naznačují, že Marie je ze 70% nejspíše mimozemského původu

 

Konečně byly odhaleny předběžné výsledky DNA mumie označované jako Marie nalezené na planině Nazca (Peru). Testy zpracovává nezávislá Německá laboratoř. Tyto výsledky mohou změnit vše, co jsme se doposud naučili o naší historii.

Již dříve provedené testy pomocí radiokarbonového datování na UNAM (Mexická národní autonomní univerzita) prokázaly minimální stáří mumie na 1750 let.

Shodou okolností má tento nález spojitost s objevy na planině Nazca. Oblast je známá především díky svým dlouhým liniím a obrazcům, které jsou porovnatelné jen z velké výšky nad zemí.

Za zmínku stojí, že tělo mumie je pokryto silnou bílou vrstvou křemeliny, která je tvořena fosiliemi mořských jednobuněčných řas. Díky tomu je tělo ve velmi dobrém stavu a to včetně vnitřních orgánů.

Planina Nazca

Obě ruce mají každá jen tři prsty. Každý z prstů má celkem šest článků. Prsty této bytosti zabírají 80% až 90% plochy celé ruky. Lidské prsty mají tři články každý, přičemž čtvrtý článek je součástí dlaně. Ta tvoří 45 až 50% plochy celé ruky. Ve srovnání s lidmi Marie dlaň v podstatě nemá.

Z mumifikovaného těla byl získán vzorek DNA obsahujících 600 tisíc sekvencí se 150 nukleotidy. Marie má z 30% DNA podobnou lidskému. Zbývajících 70% je tvořeno sekvencemi, které nemají na první pohled obdobu u žádného známého živočicha na planetě Zemi. Takový výsledek je velmi nezvyklý.

 

 

 

 

Prvotní zpracování se provádí automaticky pomocí počítačů, které vyhledávají zkoumané sekvence proti celosvětové databázi sekvencí DNA získaných ze známých živočišných druhů včetně člověka. Sekvence, které nejde tak snadno identifikovat jsou podrobeny hlubšímu zpracování vyžadující součinnost specialistů. Takové podrobné zpracování informací bude trvat nejméně šest až dvanáct měsíců. Je potřeba prozkoumat přes dva miliony sekvencí DNA.

Neprokáže-li se v plném rozsahu zbývajících 70%, že dané sekvence mají obdobu v něčem pozemském, pak je naprosto oprávněné vyslovit hypotézu, že Marie nepochází ze Země – je mimozemšťan a nebo že je jde o naprosto samostatný svébytný (inteligentní?) živočišný druh, který si dokázal zachovat autonomii od lidí žijících na povrchu.

Připomeňme jen, že lidská DNA je z více jak 90% shodná z DNA primátů (opic). Podobných výsledků bylo dosaženo v případě zkoumání některých starších vývojových verzí pozemského humanoida. Jistým specifikem moderního člověka je, že naše DNA obsahuje jednu specifickou sekvenci, která je naprosto unikátní na této planetě, a o které vědci hlavního proudu mluví, jako o důvodu, proč se chápeme jako inteligentní vědomé bytosti.

 

Bude tento objev mít skutečně vliv na změnu myšlení našeho lidstva…? 

 

zdroj:https://www.suenee.cz/mumie-z-nazca-testy-dna-naznacuji-ze-marie-je-ze-70-nejspise-mimozemskeho-puvodu/
Vytisknout