Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Mumie z Nazca - pravost DNA

 

Nové testy DNA mumií z Nazca potvrzují jejich pravost a mimozemský původ

Objevily se další překvapující informace ohledně mumií z Nazca. Již koncem srpna jsme se mohli dozvědět, že objevitelé podzemí, kde byly nalezeny mumie, tvrdili, že tam zahlédli živé humanoidní bytosti neznámého původu, které byly vysoké zhruba dva metry. Tato stvoření při příchodu lidí zmizela v hloubi tunelů. V brzké době očekáváme další a podrobnější informace k podzemnímu komplexu.

K dispozici jsou dva nové dokumenty na Youtube, na kterých je zaznamenán rozhovor se spolupracovníky Institutu Inkari.

Britský deník Express UK  uveřejnil úryvek exkluzivního rozhovoru s Jaime Maussanem: „Tyto mumie byly pohřbeny v v lidských hrobech a na posvátných místech. Což znamená, že koexistovali společně s našimi předky, nebyli v nepřátelských vztazích a navzájem se obě dvě rasy a kultury respektovaly.“

Přes veškeré důkazy, že se jedná o autentické mumie, je patrná značná snaha médií „hlavního proudu“ o zařazení nálezů do kategorie uměle vyrobených falzifikátů. Analýzy prstů jedné z mumií, Marie, ovšem s jistotou potvrdily její pravost.

D. Konstantin Korotkov, profesor informatiky a biofyziky na Petrohradské státní univerzitě, je toho názoru, že prsty na rukou i na nohou jsou nejzajímavějšími částí mumií. Rozhodně tu není podobnost s člověkem, prsty jsou nadmíru dlouhé a mají příliš protáhlé články. Kritici doposud tvrdili, že prsty jsou padělky. Dr. Korotkov proto odebral před kamerami z prstů Marie nové vzorky a výsledky těchto dalších testů jednoznačně dokazují, že se o falzifikaci nejedná. Vzorky prstů mají stejné DNA a jsou stejného stáří jako samotná mumie. Stáří bylo určeno na 1600 – 1780 let.

Společně s uhlíkovou analýzou byla těla prozkoumána i pomocí tomografu a rentgenu. Výsledky prokázaly, že mumie jsou opravdu autentické a je vyloučeno, že by se mohlo jednat o jakékoliv lidoopí bytosti. DNA poukazuje na prozatím neznámý druh (tzn. dle našich dosavadních měřítek: druh nepocházející ze Země). DNA mumií z Nazca byly porovnány s kromaňonským člověkem a s denisovany. Zkoumané bytosti na Zemi skutečně žily. Vnitřní orgány, jako je žaludek nebo srdce, jsou u mumií překvapivě dobře zachované. To samé platí i pro části plic a mozku, které jsou kupodivu také ve velice dobrém stavu. Anatomie má s člověkem značnou podobnost, vidíme ale i mnoho rozdílů. Gaia TV zveřejnila další video:

Při analýze DNA Marie byly v tkáních objeveny stopy kadmia a stroncia. Ve Wikipedii se můžeme dočíst, že kadmium patří k vzácným prvkům. V současné době jsou známá pouze dvě naleziště, a to na východní Sibiři v Jakutsku a v USA ve státě Nevada., ve kterých se ale netěží, protože zásoby jsou příliš malé. Kadmium je vedlejším produktem při výrobě zinku a můžeme jej získat i při recyklaci železa a oceli. Je velmi jedovaté a v minulosti byly snahy použít kadmium jako bojovou látku. Dnes má uplatnění především jako antikorozní ochrana železných nástrojů. Stroncium se v malém množství vyskytuje i v lidském těle a používá se k výrobě hliníku a permanentních magnetů.

Jaime Maussan nedávno řekl, že zaznamenal snahu vědeckých kruhů tyto objevy zdiskreditovat. Peruánské ministerstvo kultury je dokonce označilo za žert. Pravost těchto nálezů představuje pro současný vědecký obraz světa velké nebezpečí – mohlo by to znamenat přepsání celých dějin lidstva.

Jaime Maussan

Ve videorozhovoru s badatelem Stevem Merou sdělil Jaime Maussan: „Postoj peruánské vlády je velmi znepokojivý. Skutečnou obětí je v tomto případě pravda. Lidé na celém světě si pravdu zasluhují a jsou vyvíjeny značné snahy, aby k tomu nedošlo. Mají strach, že by musely být přepsány jejich učebnice historie. Vše, o čem si myslíme, že víme, by mohlo být najednou jinak. Tato představa mnoho lidí děsí. Poprvé máme k dispozici hmatatelné fyzické důkazy, které nám chtějí vzít. Předtím, než jsme zveřejnili výsledky testů, jsme byli obviňováni z kriminálního podvodu. Známí vědci se snažili prohlásit mumie za podvrh a tvrdili, že byly vytvořeny z lidských kostí., přestože mumie nikdy sami nezkoumali. A protože máme nyní k dispozici nové výsledky, můžeme jejich tvrzení jednoznačně vyvrátit a dokázat pravost mumií z Nazca.“

Video, které jsme uveřejnili již dříve, je z celosvětového kongresu ufologie 2017 v Montserratu ve Španělsku, kde Jaime Maussan tuto senzační novinku oznámil. Přestože bylo doposud prohlašováno, že mumie mají 100% lidské DNA, má nyní Maussan důkazy, že tomu tak není.

Testy DNA, které prováděla renomovaná společnost BioTecMol, ukazují, že 30% analyzované DNA je lidského původu, ale 70% není. Proto můžeme s určitostí vyloučit, že se jedná o lidské pozůstatky. Tyto bytosti tedy nejsou lidé. Zmíněných 70% DNA se na Zemi nevyskytuje u žádného savce a stejně tak nepochází ani z bakterií. Což znamená, že se skutečně jedná o mimozemšťany! Testy nejsou prozatím dokončeny, musí být prozkoumány další dva miliony sekvencí, což znamená ještě zhruba rok práce.

V novém videu Gaia.com hovoří i lékař z oboru forenzní medicíny, Dr. Jose Benitez. Je druhým vědcem, který riskuje svoji práci a pověst. Tvrdí, že mumifikované ostatky jsou buď mimozemské, nebo se jedná o doposud neznámý druh, který ještě nebyl na Zemi objeven. Dr. Edson Vivancoa, odborník na kosterní soustavu, došel po prozkoumání mumií ke stejnému názoru. Našel mnoho rozdílů mezi mumiemi a lidským tělem. Na první pohled vypadají jako „normální“, při bližším ohledání se ale ukazuje, že některé jejich části se výrazně liší.

Hlava je větší, oči jsou širší, velmi malý nos a uši úplně chybí. Mumie mají méně obratlů, než normální člověk, struktura kostí je jiná, jsou širší. Mají pouze tři prsty na nohou a na rukou. To jsou ty nejvýraznější rozdíly. Počet článků prstů a nehtová lůžka se také liší. Bílý prášek, kterým jsou mumie pokryté, pochází z rozsivek a má velice zajímavé vlastnosti. Rozsivky vysušují a konzervují tkáně a současně chrání i proti hmyzu. Urychlují přirozený proces mumifikace.

Výsledky a závěry Dr. Beniteze jsou představeny ve videu, které na Gaia.com zveřejnil Steve Mera. Zpráva Beniteze potvrzuje, že mumie z Nazca nejsou lidského původu, dalším krokem by mělo být zjistit, odkud vlastně pochází.

24.10.2017 byl uveřejněn nový rozhovor z řady Cosmic-Disclosure. David Wilcock a Corey Goode hovořili s insiderem Petem Petersonem na téma nálezů na planině Nazca. Peterson pracoval na mnohých „černých projektech“ (Black Projects) americké vlády a disponuje rozsáhlými a pozoruhodnými vědomostmi. V rozhovoru Peterson sdělil, že před lety tunely pod Nazcou navštívil. Vláda USA věděla, že tyto podzemní chodby byly vyhloubeny pomocí přístrojů, které pracovaly na podobném principu jako laser a roztavením horniny vyhloubily tunel. Podzemní komplex se podle něj rozprostírá na kilometry a je mladší než jsou linie na planině Nazca.

Výška podzemního komplexu má být zhruba 10 metrů a v celé oblasti Nazca jsou utajené vchody. Tunelový systém se nachází asi 45 metrů pod zemí a některé chodby se sbíhají a vytváří velké podzemní prostory. V těchto sálech jsou velké police, vytesané do kamene, kde se nachází podivné artefakty. Mohlo by se jednat o generátory a přístroje na výrobu elektřiny. V rozích sálů jsou kamenné sarkofágy a další předměty. Nejsou tam žádné nečistoty a vypadá to, že komplex je pravidelně uklízen. Je tam dokonce i nábytek a stoly. Všechno je přetaženo podivnou fólií, něčím na způsob netkaného sklolaminátu, který byl později roztaven a proto mají všechny ty předměty velmi hladký povrch.

Jedná se o pozůstatky podzemního města. Toto město bylo propojeno s dalšími podzemními komplexy. Tunely a celá soustava se rozprostírá pod celým Peru, v rozsahu nejméně 1.500 až 2.000 kilometrů! Tyto komplexy byly vybudovány takovým způsobem, aby v případě nouze dokázaly pojmout statisíce lidí. Mezi jednotlivými částmi bylo zřejmě zabezpečeno vysokorychlostní spojení. Na podlahách je zřejmé značné opotřebení jak pěšími, tak i motorizovanou dopravou.

Podzemní soustava zřejmě sloužila jako úkryt před různými druhy možného ohrožení. Spousta zařízení zmizela, ale je patrné, že některé místnosti byly v minulosti vybaveny těžkými stroji. Pete Peterson v rozhovoru řekl, že v těchto tunelech nikdy mumie neviděl. Nicméně věří, že jsou pravé. Podle něj se jedná o stavitele podzemních komplexů. A vypadá to, že podzemní tunely kopírují linie na planině Nazca.

Peterson nevěří, že by vlády z tunelů něco odstraňovaly, ale že to provedly bytosti z planiny Nazca. Podle něj nepocházela tato stvoření ze Země a jedná se o skutečné mimozemšťany; kontinuální evoluce na Zemi nikdy neproběhla a DNA nalezených bytostí byla uměle vytvořená, stejně tak jako i lidská. Mimozemšťané z blízké hvězdné soustavy jsou naši příbuzní, a proto vykazují genetické shody s člověkem. Spousta mimozemšťanů má humanoidní tvar těla, podobá se lidskému a“pracuje“ i na podobném základě. Jsme něco jako jejich lidská kopie a vypadá to, že tato forma bytosti funguje v našem planetárním okolí nejlépe.

Mumie z Nazca mají těla, která by byla ideální v prostředí s velmi hustou atmosférou. Peterson tvrdí, že se ve svém profesním životě setkal s různými druhy mimozemšťanů, kteří měli také tři prsty. Spolupracoval s nimi na utajených projektech, zaměřených na průzkum mimozemských technologií a jejich využití. Podle jeho slov jsou v mnoha UFO ovládací panely určené pro tříprsté a důvodem toho, že nemají uši je převažující způsob komunikace pomocí telepatie. Peterson je přesvědčen, že rasa, ke které patří mumie z Nazcy, zkoumala Zemi a po nějakou dobu zde žila. Po ukončení průzkumu zmizeli znovu ve vesmíru i se svým vybavením. A nám zůstala v Jižní Americe dochovaná část jejich podzemního komplexu. Pokud jsou nalezené mumie staré 1.600 a 1.800 let, byli mimozemšťané na Zemi ještě před relativně krátkou dobou, a je možně, že někteří z nich stále v podzemních městech žijí.

Na závěr ještě uvedeme, co napsal peruánský badatel Cesar Alejandro Soriano na svém Facebooku: „Na místě nálezů se stále objevují vykradači hrobů a pokračují v plenění naleziště. Předměty pak prodávají na černém trhu. Vypadá to, že na obchodování s artefakty se podílí jak úřady, tak i mafie. Peruánské ministerstvo kultury se k záležitosti vůbec nevyjádřilo. Teď si musíme znovu počkat, než budou k dispozici kompletní výsledky testů. Jedno je ale nyní již jasné, tyto nálezy změní celé lidské dějiny. Opravdu existovali návštěvníci z jiných hvězd, jak se popisuje v mnohých legendách, a máme již konečné důkazy?“ 

 
Vytisknout