Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Město bez politiky

 

Město, ve kterém lidé žíjí bez politiky, náboženství i peněz

 

Město, ve kterém lidé žíjí bez politiky, náboženství i peněz

To zní, jakoby se jednalo o nějaké pohádkové město, že ano? Město, které pro svůj úspěšný rozvoj nepotřebuje politiku, náboženství nebo peníze, bychom nejdříve hledali asi v nějakém sci-fi filmu.

V takovém vědecko-fantastickém filmu by toto bájné město existovalo na planetě Zemi někdy ve velmi daleké budoucnosti.

 

Nemusíme však cestovat do vzdálené budoucnosti – město, ve kterém jsou obyvatelé spokojeni, na Zemi skutečně existuje. Toto město lze nazvat rájem na zemi.

Netradiční město jménem Auroville

Pojďme se tedy podívat na město Auroville. Toto město bylo založeno v roce 1968. Organizace OSN ho řadí mezi města s mezinárodním statutem.

V Auroville žijí obyvatelé z 50 různých zemí světa čili obyvatelé různých národností a odlišných kultur.

Na oficiální webové stránce města Auroville se můžeme dočíst: „Smyslem města Auroville je stát se univerzálním městem.

V tomto městě budou moci muži a ženy ze všech zemí světa žít v míru a v tvůrčí spolupráci bez ohledu na náboženskou a politickou ideologii, národní příslušnost nebo rasu.“

Město Auroville si dává za cíl vytvořit sjednocené lidstvo.“

Město, ve kterém lidé žíjí bez politiky, náboženství i peněz

Obr.: Budova Matrimandir, Auroville, Putučéri

Obyvatelé města Auroville se snaží zbytku světa dokázat, že je možné žít bez zbytečných problémů.

V tomto městě není zaveden žádný politický systém, žádné organizované náboženství a (asi) nejlepší je, že v Auroville nenajdeme žádné peníze.

Místo peněz zde funguje systém založený na výměně.

Představa, že bychom žili v takovém měste, se nám zpočátku nemusí líbit. Toto město má však krásné moderní futuristické budovy a stavby.

Jsou postaveny podle principů nejmodernější architektury, která prochází neustálými experimenty, vývojem a změnami.

Město, ve kterém lidé žíjí bez politiky, náboženství i peněz

Obr.: Park u hotelu Auro Mandir v Auroville – fíkovník bengálský (neboli banyan) je tropický strom pocházející z čeledi rostlin morušovitých.

Fíkovník na fotografii má přes sto let.

Fíkovníky jsou zvláštní tím, že z jejich větví vyrůstají další kořeny, které se tím pádem nacházejí ve vzduchu, a ne pod zemí. Kořen, který tímto způsobem vyroste z větve fíkovníku, si pomalu najde cestu k zemi, kde se zakoření, a tak z něj vyroste nový kmen.

Velikost koruny fíkovníku na fotografii je v průměru 50 metrů – záhradníci udržují tento rozměr, aby fíkovník hezky ladil se svým okolím.

Budovy ve městě Auroville mají futuristickou architekturu. Celé město je koncipováno tak, aby jeho obyvatelům umožňovalo optimálním způsobem využívat obnovitelné zdroje energie.

Jedna z hlavních myšlenek tohoto města je šetrnost a neznečištěné životní prostředí. I to jsou důvody, proč je velká pozornost věnována opětovnému použití, resp. recyklaci materiálů.

Auroville je v podstatě prototypem soběstačného eko-města.

Město, ve kterém lidé žíjí bez politiky, náboženství i peněz

Obr.: Impozantní budova Matrimandir známá jako „Srdce města Auroville“ nebo „Místo úsvitu“. Toto místo slouží obyvatelům Auroville zejména na duchovní účely, jako jsou meditace, jóga či pohroužení do sebe sama. Je třeba podotknout, že budova Matrimandir neslouží jako svatyně žádnému náboženství či sektě, protože jednou z hlavních zásad města je nevynucovat si konkrétní náboženství.

Jak jsme již zmínili, Auroville je zcela soběstačné město a jeho obyvatelé mají dostatek všech potřebných potravin.

Pole s nejrůznějšími plodinami a množstvím ovocných stromů se zde rozprostírají na patnácti farmách o celkové rozloze 160 hektarů.

Zakladatelkou města Auroville je Mirra Alfassa, která zde plní roli duchovního guru a známá je spíše pod jménem „Máma Auroville“.

Smysl města Auroville

Paní Mirra Alfassa smysl města Auroville často definuje následovně:

„Na Zemi by mělo existovat město, na které si nebude dělat nárok žádný národ. Žili by zde jen lidé dobré vůle, kteří by měli upřímnou touhu žít svobodně.

Obyvatelé tohoto města by uznávali jen jedinou autoritu, kterou je jednoduchá a svrchovaná pravda. Toto město by bylo sídlem míru, svornosti a harmonie.

Člověk by zde využíval svůj vrozený bojový instinkt výhradně jen v případech nouze. Při překonání bídy, slabosti, ignorance, omezení nebo postižení.

V tomto městě by byly duchovní potřeby a zájem o skutečný progres upřednostněny před uspokojováním egoistických tužeb, vášní a materialistických požitků.“

Město, ve kterém lidé žíjí bez politiky, náboženství i peněz

Obr.: Auroville – ideální město, které funguje bez jakýchkoliv peněz či měny. Město v Indii, které byste měli během života rozhodně navštívit.

Závěr

Město Auroville je určitě jedno z nejzajímavějších a najpodnetnejších míst na Zemi. Proto je dobré si o něm nastudovat více informací.

Na internetu najdete spoustu poutavých videí a článků o tomto městu.

Zpracovala: Mocvědomí.cz

Vytisknout