Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Léčení nemocí s pomocí emočních technologií

Tento příspěvek vkládám proto, aby si každý člověk mohl udělat svůj pohled a uvědomil si rozšířenou podstatu věci sám ve své mysli. Záleží na každém z nás z jakého úhlu pohledu se chceme a budeme na to dívat.

 

Gregg Braden - Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

 Známy spisovateľ, vedec, liečiteľ a popularizátor vedeckého výkladu tzv. zázrakov Gregg Braden, tu na názornom príklade vyliečenia nádoru, vysvetľuje objavy kvantovej fyziky a dáva ich do súvislosti s duchovným poznaním. Inak povedané, veda potvrdzuje, že svojimi myšlienkami a pocitmi ovplyvňujeme a vytvárame našu realitu - a teda, že myslením a cítením môžeme meniť veci, uzdraviť sa atď. Na veľmi zaujímavom videu z Pekingskej nemocnice ukazuje konkrétny príklad, ako môžme fungovať v živote, keď poznáme zákony energetického poľa, ktoré nás všetkých obklopuje a spája. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_c2np7bjNEI&list=PL_GW9L5WoEqG6DavTGSjb84b7WgYWmFtl&index=36

Vytisknout