Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Kacířský faraon Achnaton: byl mimozemšťan?

 

Kacířský faraon Achnaton: byl mimozemšťan?


 

Achnaton byl před pátým rokem své vlády znám jako Amenhotep IV. Byl panovníkem 18. dynastie v Egyptě a vládnul 17 let. Byl rovněž otcem Tutanchamona. Je znám hlavně proto, že opustil tradiční egyptský polyteismus a zavedl uctívání jediného boha Atona. Aton (sluneční koule) je poprvé označen za boha v Povídce o Sinuhetovi z 12. dynastie, která popisuje, jak zemřelý král povstal coby bůh na nebesa a spojil se se sluneční koulí – božské tělo spojující se se svým Tvůrcem. Analogicky byl někdy pojmem „stříbrný Aton“ označován měsíc. Sluneční Aton byl široce uctívaným bohem v době vlády Amenhotepa III., kdy byl vyobrazován jako muž se sokolí hlavou, podobně jako Re.

Achnaton tvrdil, že „existuje jen jeden bůh, můj otec. Mohu k němu přistoupit ve dne, v noci.“ Takové tvrzení bylo v té době velmi zvláštní. Achnaton mohl být prvním monoteistou v historii, předchůdce Abrahama, Izáka a Mohameda coby proroků, kteří uctívali jediného boha.

Za vlády Achnatona, nástupce Amenhotepa III., se Aton stal ústředním bohem Egyptského státu a Amenhotep IV. si změnil jméno na Achnaton, aby tak dal najevo své těsné spojení s novým, svrchovaným bohem.

Achnaton byl jedním z nejkontroverznějších faraonů, kteří v Egyptě vládli. Podle mytologie byl potomkem bohů, kteří přicestovali na zem v dobách Tep Zepi, a lidé dodnes věří, že tento faraon skutečně pochází z hvězd.

V roce 1352 př. n. l. usedl Achnaton na trůn jako desátý faraon 18. dynastie. Téměř okamžitě provedl sérii radikálních náboženských změn, včetně zákazu mnohobožství. Opustil tradiční egyptský polyteismus a zavedl uctívání Atona.

Rané texty jej přirovnávají ke slunci v porovnání s hvězdami. Poté, co se Achnaton stal faraonem, nařídil odstranit veškerá zobrazení předchozích bohů. Povolil pouze jediný symbol – symbol slunce, konkrétně sluneční kouli se zvídavýma rukama či paprsky, které z ní vyzařují a sahají k zemi.

 

 

zdroj:http://www.cez-okno.net/clanok/kacirsky-faraon-achnaton-byl-mimozemstan

Vytisknout