Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Jak vidím rok 2018 já ......

 Změny přichází v každé oblasti, politické události gradují, tak jak jsem psal v loňském roce, čím dál více a to nejen u nás v České kotlině, ale i celosvětově.

Pozorujeme spousty probouzejících se lidí kolem sebe a to je ta dobrá energie, která to vše zatím sice málo a jen částečně zatím vyvažuje. Je to ovšem už posun, kdy vidíme cestu, že se ubíráme dobrým směrem.

Dalším nebezpečným tématem, které vidím, jako hrozbu příštích let začíná být umělá inteligence, která dnes patří mezi další revoluční technologie, které bude možné využívat v mnoha oborech ve prospěch lidstva, ale zároveň však může být i jednou z nejzávažnějších hrozeb. Zamysleme se proto například nad robotickou ženou Sophia a dalšími. Sophia totiž není obyčejná žena, ale robot. První robot na světě, který obdržel status občana, který se stal (a), právoplatnou občankou Saúdské Arábie.

 

V tomto roce se ještě více budeme setkávat s prolamováním informačního embarga v otázkách spirituálních, mocenských elit a UFO. Mainstreamová média začnou a už pomalu začínají připouštět existenci života mimo naší planetu. Nenechme se ale mýlit, je to řízený a připravovaný proces, o kterém jsem psal také začátkem roku 2017. Zbrojení a příprava na boj s UFO, které nás jakoby má chtít časem (v dalších letech) napadnout a ovládnout.

Ovšem opravdové zpomalování prolomení informačního embarga ze strany mocenských elit, bude pravděpodobně ještě pár příštích let pokračovat. Poté, co se utlumí nebo začne zanikat vliv těchto elit, někteří lidé konečně uvidí jejich skryté úmysly, jakou negativní roli měli nejen na nás, ale na celou planetu. Nebudou chtít o tento vliv přijít, proto budou mít snahu zpomalovat tento proces, který již nastal. Čím více se budou tyto hradby prolamovat, tím více bude i hromadnější probouzení lidí.

To se bude hlouběji ukazovat jako těžko přehledná situace, kdy se neuvidíme vzájemně. Nevidíme jeden druhého už dnes.

Již nyní mnoho z nás, nerozumí jednání politiků a spoustě lidí kolem sebe. Jejich jednání odporuje zdravému rozumu a většina nedokáže s jistotou určit na které straně barikády, kdo opravdu stojí.

Politické dění ve světě bude gradovat do hodně nebezpečného tlaku.

Česká republika, ale bude mít v roce 2018 silnou ekonomickou úroveň, bez ohledu na to, kdo ji bude nakonec řídit.

Budou přibývat pracovní příležitosti, a kdo bude mít zájem, práci získá.

Konečně nastane pozvolný rozvoj zemědělství, který je velmi důležitý.

V duchovní oblasti se planeta Země již rozvíjí. Tento rok se objeví více probuzených lidí.

V roce 2018 vám přeji mnoho lásky, štěstí a lidské sounáležitosti.

Vytisknout