Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Jak vidím rok 2017 já....

Do roku 2017 vám přeji nejen zdraví, štěstí, ale i to co je velmi důležité, abyste si začali vytvářet už nový, harmonický svět.

Avšak, já teď vidím naši planetu, jak směruje opačným směrem. Korporace zkorumpovaly téměř všechny vlády světa. Naši politici jsou manipulovatelní penězi. Lidé, kteří přísahali, že nás budou chránit, nestojí za národem, ale za elitami. Chamtivost a lhostejnost jsou oslavovány, zatímco velkorysost a tolerance jsou zesměšňovány. Média nejsou nic víc než pěšáci, ve světě, kde jsou naše základní práva na vědomost a svobodu projevu cenzurovány.

Samotný občan se stává opuštěnou loďkou uprostřed rozbouřeného moře. V tomto světě se stává individualita více a více zranitelnější. Stále se všichni za něčím honíme, ale až se jednou probudíme, budeme se jenom divit, proč jsme to vlastně dělali.

Když procházíte rušnou ulicí města, potkáváte spoluobčany, které nespojuje žádná společná idea i přes to, že jsme v celosvětovém měřítku jedna rodina. Nežijeme svoje životy, ale spíše jen přežíváme. Kolem sebe toho máme hodně, ale i přesto se cítíme prázdní a ztraceni ve svém nitru. Z kraje roku přeji proto všem, aby si už každý začal vážit sám sebe a choval se jen tak, jak by si přál, aby se ostatní chovali k němu.

Navykli jsme si nakupovat jídlo, které v sobě žádné skutečné jídlo neobsahuje, a když tak jen velmi málo. Nakupujeme litry jedovatých domácích čistidel k tomu, k čemu by mohla stačit trocha  mýdlového mazláku. Zamořujeme své domovy a plýtváme svými těžce vydřenými penězi, aniž bychom k tomu měli dobrý důvod. A proč? Protože nám to říká reklamní průmysl. Oni prostě jen chtějí a potřebují, abychom to stále kupovali.

Když například společnost, vyrábějící výrobky, které zamořují naše prostředí, využívá k tomu obchodní praktiky a my  je nebudeme kupovat, tak to změní. Jestli nechcete potraviny s chemikáliemi nebo s GMO, tak je nekupujte. V tom okamžiku, kdy si sami začneme brát za to odpovědnost a utrácet své peníze moudře, tak každý politik, každá korporace a každý vůdce na celém světě pochopí, že jsme se probudili.

V tomto roce se svět začne pomalu aktivně stavět proti nepřátelským blokům bojujícím mezi sebou navzájem a naopak bude vstřícný ke všem, kteří se vydali směrem k vzájemnému přátelství. Bohužel, je před námi ještě trochu bojů a koňského handlování mezi mocnými, nežli se budeme moci přesunout ke světu plnému míru a lásky.

Rok 2017 se bude vyznačovat velmi výrazným polarizováním.  Slušnější se budou stávat ještě slušnějšími a neslušní, více hrubšími. Ti hrubí budou ztrácet soudnost nebo důvod svoji neslušnost zakrývat. Vše se krystalizuje, teď už pomalu do podoby, kdy i prostí lidé začínají chápat věci, které jim média chytře skrývají, a tím se také začínají probouzet.

Polarizace je celosvětovým jevem a bude se stupňovat. Jeden nezanedbatelný přínos pro nás tento jev má, a to je skutečnost, že každý se dnes svými projevy a činy poměrně jasně zařazuje do určité viditelně rozpoznatelné skupiny. Nedopusťte ztrátu národní hrdosti a českého státu. Uvědomme si, že žádný miliardář nikdy nebude hájit prostého občana a jeho zájmy. V roce 2017 pozorně pozorujte okolí a dívejte se kolem sebe, vnímejte a uvědomujte si změny, které přichází. Uvědomme si silněji, že jsme Slované, buďme hrdí na svou vlast a domovinu a važme si všech, kteří hájí naše zájmy.

Tento rok, se začnou ještě více objevovat fenomény jménem UFO. Určité skupiny a média se je budou snažit nejprve přehlížet, jako doposud. Až se to stane rozšířenějším jevem, tak začnou tvrdit, že je to hologram promítaný na nebe, jiné skupiny možná budou mluvit o invazi mimozemšťanů a podobné nesmysly, protože už to nepůjde ignorovat. V tomto roce se začnou objevovat takové první vlaštovky celého tohoto procesu. Media se budou snažit i vytvářet pocity strachu. Nebojte se

Prožíváme období velké proměny, období velkých změn na planetě Zemi. Vše co se děje, se děje směrem k dobrému i přesto že v následujícím roce budou energie tvrdší, nežli byly v tom minulém. Každý z nás si vytváří svou vlastní realitu, pracujte proto se svým srdečním centrem, ať vás vede životem láska. Přeji vám, aby si v tom okolním světě každý z vás vytvořil domov plný pohody, štěstí a celý příští rok jste prožili na vlnách radosti bez podsouvaných okolních vlivů.

 

V novém roce vám přeji mnoho lásky a kráčejte dále směrem k probuzení.

 

Vytisknout