Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Expedice Bosna 5

 Přidávám další díl Expedice Bosna. Igor Bárta našel zajímavý objekt (viz fotografie níže), který vypadal nenápadně. ,,Já mám vycvičenou pozornost vidět zajímavosti, kterých si mnozí nevšimnou a přejdou je," řekl mi do telefonu. ,,Když jsme seděli s rukama nad K2 (viz poslední fotografie), tak mě už tak brněly dlaně, že jsem se šel podívat kolem. V jedné ještě zaslepené odbočce chodby jsem zahlédl něco zvláštního," dodal. Nikoho z nás nenapadlo, co to může být za velký objev.

Igor píše článek o kamenných koulích, které také sbírá a přislíbil, že ho uveřejníme také zde.

Článek Jiřího Matějky:

Artefakt z labyrintu Ravne

 Artefakt z labyrintu Ravne

Možná jsme právě nyní dostali důkaz o skutečné historii lidstva v podobě nově objeveného artefaktu z labyrintu Ravne v bosenském údolí pyramid.

 Artefakt z labyrintu Ravne


Labyrint Ravne je podzemní komplex prehistorických chodeb v bosenském Visoku. Vstup do labyrintu se nachází 2,5 kilometru od pyramidy Slunce. Od roku 2006 se podařilo Nadaci Archeologický park "Bosenská pyramida Slunce" vyčistit stovky metrů chodeb. V labyrintu Ravne byly objeveny mnohatunové megality a bloky s neznámým písmem, které připomínají runy. Mnoho odborníků z celého světa naměřilo v podzemním labyrintu frekvence příznivé pro lidský organizmus. Je zřejmé, že chodby a megality jsou umělého původu.

 

 Do bosenského údolí pyramid ve Visoku jezdím od roku 2006. Každý rok jsem měl možnost vidět archeologické práce a nové objevy. V říjnu 2015 jsem navštívil labyrint Ravne s přáteli. Při průzkumu chodeb nás zaujal kámen v hromadě materiálu u jedné z bočních chodeb nedaleko megalitu K2. Kámen o velikosti přibližně 30 centimetrů byl slepenec z malých oblázků různých barev.

Igor Bárta, prezident ESA (Evropské suiseki asociace) popisuje svůj objev: "Kámen byl natolik zajímavý, že jsem ho uložil do batohu a pokračoval v další prohlídce podzemního komplexu Ravne. Večer, na hotelovém pokoji, jsem si kámen prohlížel. Oblázky po obvodu začaly odpadávat, zatímco jeho střed byl pevný. V pevném jádru kamene byl podivný objekt, který připomínal ohnuté železo. Nebyl jsem si jistý co to může být, proto kámen skončil opět v batohu."

 

 Během dalších dní jsme společně s Igorem Bártou navštívili archeologické nálezy na bosenské pyramidě Slunce, pyramidu Měsíce a prozkoumali mohylu ve Vratnici. Vzpomínám si na moment, kdy se mě Igor ptal, jestli byly v labyrintu Ravne objeveny nějaké pracovní nástroje z kovu. Jeho dotazu jsem tehdy nevěnoval pozornost - má odpověď byla, že ne. 


Po příjezdu zpět do Brna v České republice, mě Igor předal kámen z labyrintu Ravne se slovy: "to zřejmě nebude obyčejný kámen, nalož s ním jak uznáš za vhodné." V ten moment jsem ještě netušil, jak vzácný prehistorický artefakt mám v ruce. Na druhý den jsem telefonicky informoval Dr. S. Osmanagiche o tomto zajímavém nálezu.

 

Artefakt z Ravne 

Z původního slepence kamenů zůstal pouze jeho pevný střed. Kovový předmět je obalen kameny různých barev, které běžně vidíme na stěnách v labyrintu Ravne. Jako první jsem zkoušel, jestli je artefakt z Ravne citlivý na magnetické pole. Po přiložení k obyčejnému magnetu s ním zůstal pevně spojený! To znamená, že předmět uvnitř kamene je ze železa.

 

 První nedestruktivní testy artefaktu z Ravne


Požádal jsem o spolupráci odborníka z metalurgie kovů, který provedl několik měření laboratorním přístrojem DELTA X-RAY FLUORESCENCE ANALYZER. Účelem zkoušky bylo analyzovat nedestruktivní metodou složení kovového předmětu. Přístroj DELTA X-RAY dokáže spolu se standardními prvky Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Ag, Sn, Bi a Sb analyzovat také prvky jako jsou Au, Pd, Pt, Ir, Rh.

 

 Hodnoty měření jsou vidět na obrázcích. Celkem jsem provedl 6 kontrolních analýz s překvapivým výsledkem. Artefakt z labyrintu Ravne obsahuje 97,15 - 98,18 % železa (Fe), obsah mědi (Cu) je 0,75 - 1,76 %. Měď není běžná přísada moderního železa. V artefaktu byly zjištěny další prvky: Mn mangan (0,34 - 1,09 %), Co kobalt (0,6 - 0,88 %), Cr chrom (0,09 - 0,13 %) a další prvky, Ni - 0,32%, Mo - 0,02 %, Ti - 0,12 % a Zr zirkon - 0,031 %.

Oslovil jsem odborníky na ocelové konstrukce. Potvrdili, že složení slitiny artefaktu z Ravne nevyhovuje žádné moderní normě pro výrobu ocelových prvků. Příměs manganu se dnes používá pro zlepšení odolnosti pracovních nástrojů. Chrom je do moderních slitin přidáván teprve nedávno. Měď není používána v dnešní metalurgii vůbec.

Srovnání artefaktu z Ravne s moderní slitinou


Rozhodl jsem se provést srovnání artefaktu z Ravne s moderní železnou slitinou. Pro kontrolní test jsem použil železo české výroby staré víc jak 50 let (CZ). Zkorodovaná skoba obsahuje Fe 98,84 %, Mn 0,44 %, Cu 0,18, Zn 0,20 %, Co 0,34 %. Druhý kontrolní test byl proveden na starém železném prvku, který jsem našel pod známým mostem v Mostaru (BiH). Železný drát obsahuje Fe 99,46 %, Mn 0,25 %, Cu 0,17 %, Zn 0,12 %. Kovový drát z Mostaru odpovídá složením modernímu železu podle normy č. 11 523. Jedná se o konstrukční ocelovou výztuž mostu, který byl zničen v roce 1993.

 

 

 Z výsledků je zřejmé, že atefakt z Ravne má jiné složení, než moderní železná slitina.


Objev, který nezapadá do oficiální historie lidstva

Kovový artefakt z Ravne byl nalezen hluboko v podzemí, kam lidská noha nevkročila tisíce let. Existují dva výklady nejranějších dějin lidstva. Oficiální věda tvrdí, že vývoj probíhal plynule. Druhý výklad vypráví o existenci vznešených civilizací, které zničila hrůzná katastrofa. Objevy kolem náhle zmizelých civilizací mají jistou pikantní příchuť obzvlášť v těchto dnech, když se naše civilizace chystá zničit sama sebe prostřednictvím devastace životního prostředí, přelidnění a bezuzdné ekonomické dravosti. Možná, že v této jedinečné chvíli včas dostaneme nějakou důležitou lekci od vzdálených předků. Možná jsme ji dostali právě nyní - v podobě nově objeveného artefaktu z labyrintu Ravne v bosenském údolí pyramid.

 

 Další analýzy artefaktu z labyrintu Ravne


5. listopadu 2015 jsem v Sarajevu osobně předal artefakt z labyrintu Ravne Dr. S. Osmanagichovi. Zajímavý nález bude podroben dalším analýzám. Pro veřejnost bude vystaven v muzeu Nadace Archeologický park "Bosenská pyramida Slunce" ve Visoku.

Jiří Matějka; 11/2015

Jiří Matějka - vydavatel časopisu WM magazín: http://www.wmmagazin.cz
Kdo je Igor Bárta: http://www.bonsai-dnes.cz/show-article.php?cl=1236853108
DELTA X-RAY FLUORESCENCE ANALYZER: http://www.bas.cz/innov-x-systems/delta_classic.php
Nový cestovatel - cesty za historií: http://www.novycestovatel.cz

 

Vytisknout