Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Energie spirál - Bosna

 WM magazín realizoval vlastní projekt Energie Země v archeologickém parku Ravne 2. Cílem projektu je měření a využití energie spirál.

Tvar spirály je symbol velké síly. Spirála představuje proudící energii. WM magazín realizoval vlastní projekt Energie Země v archeologickém parku Ravne 2. Cílem projektu je měření a využití energie spirál.

Ve vesmíru vidíme spirálovité galaxie, naše galaxie Mléčná dráha má výrazně spirálovitou strukturu. Tornáda a hurikány jsou silně rotující vzdušné víry, proudící voda tvoří vodní vír. DNA pozemských organizmů se stáčí do spirály. Na celé planetě existují symboly posvátných spirál vyryté do kamene. Spirála je nástrojem velké síly.

Proudění energie ve spirále

Energie ve spirále proudí pouze jedním směrem.  Příkladem může být ventilátor, kterým proudí vzduch přímo na vás. Takovou službu provádí spirála s tím rozdílem, že nerozhání vzduch, ale usměrňuje energie do tunelu, kterým může na jedné straně energii posílat, na druhé odsávat. U ventilátoru záleží na nastavení lopatek, u spirály je důležitá orientace. Spirály jsou pravotočivé, nebo levotočivé.

 

Z vašeho pohledu vidíte dvě spirály, levotočivou a pravotočivou. Nejedná se o dvě rozdílné spirály, ale o jednu, pokaždé pozorovanou z jiné strany. Proudění energie ve spirále je jednosměrné. Z jedné strany energii nasává, z druhé proudí ven.

 

Z fyzikálního hlediska je spirála vysokofrekvenční anténa. Levotočivá spirála energii ubírá, pravotočivá přidává.  Příkladem může být spirála položená pod květináč. Již po několika dnech, nebo týdnech, uvidíte změnu.

 

Je důležité uvědomit si, zda je spirála otočená správně. Platí pravidlo, že směr spirály viditelné z vnějšku, platí pro vnějšek, ale pro podložku, na které leží, platí pravý opak.

 

Schéma proudění energie

 

Elektrony v drátu nepřipojeném ke zdroji napětí, vykonávají chaotický pohyb.  Elektronový oblak jako celek se nepohybuje, pohybují se ale jednotlivé elektrony. Podobně vypadá hejno komárů za bezvětří – hejno stojí, ale jednotliví komáři se pohybují.

 

Pokud je vodič ve spirále připojen ke zdroji energie, chaotický pohyb elektronů se zpomalí – komáři se stále pohybují chaoticky, ale hejno jako celek se v mírném větru – energií dodané ze spirály –  pohybuje.

Projekt Energie Země v Ravne 2

Časopis WM magazín realizoval v archeologickém parku Ravne 2 vlastní unikátní projekt zemních spirál. Do terénu jsme osadili 3 kovové spirály, každá s průměrem 1,40 m. Dvě spojené spirály jsou z pohledu levotočivé, jedna je pravotočivá. Cílem projektu je měření a využití energie spirál. Energii lze měřit moderními přístroji. Citliví lidé mohou vnímat energii spirál pomocí alternativních pomůcek.

Příprava terénu a osazení spirál

Místo leží na soutoku dvou potoků v dolní části archeologického parku Ravne 2. Terén jsme srovnali do roviny, přebytečná zemina byla rozhrnuta podél potoka. Provedli jsme další výkopy pro osazení tří spirál. Spirály a plocha byla zasypaná konglomerátem, obvod kruhů osazen kameny z podzemního  labyrintu Ravne.

Vytýčili jsme základní orientaci spirál ke světovým stranám. V projektu byla použita tzv. posvátná geometrie. Spirály jsou osazeny podle rovnostranného trojúhelníku vepsaného do kruhu o průměru 4,20 m. Střed každé spirály je v polovině délky stran trojúhelníku. Dvě spojené levotočivé spirály jsou orientované ve směru východ – západ.

Funkce spirál v Ravne 2

Spirály v Ravne 2 emitují bioenergii živých tvorů a energie Země. Dvě levotočivé spirály nasávají energii ze země, pravotočivá spirála předává energii opačným směrem. Pokud se postavíte na spojené levotočivé spirály, bude energie Země proudit směrem k vám. Na pravotočivé spirále můžete vlastní energii předávat směrem dolů.

První měření a názory návštěvníků jsou zajímavé. Mnozí cítili příval pozitivní energie, jiní pociťovali vliv spirál v oblasti srdce. Příznivý vliv spirál naměřili lidé kyvadélky. První měření prokázalo vysokou úroveň radiovitality – téměř 30.000 bovisů. Někteří jedinci popisoval detoxikační stavy.

 

Hodnotit funkci tří spirál v archeologickém parku Ravne 2 je zatím předčasné. Projekt byl realizovaný ve dnech 25 – 27. 7. 2016. Přibližně za 1 měsíc dojde k přirozenému kontaktu spirál se zemí. Za 30 dní mohou mít spirály mnohem vyšší účinnost.

Realizace projektu Energie Země

Projekt Energie Země realizoval časopis WM magazín ve spolupráci s Nadací „archeologický park Bosenská pyramida Slunce“. Na pracích se podílelo celkem 9 našich čtenářů. Všem zůčastněným patří velké poděkování.

 

Pokud máte zájem otestovat účinky spirál, pojeďte s námi do Bosny….

Nebaví vás ležet na přeplněné pláži a popíjet předplacené drinky? Pojeďte s námi. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2016080002

Vytisknout