Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Egypt: Nová chronologie

Před 4000 až 5000 lety nahlíželi na naši minulost jako na období zlatého věku. Věděli, že nastane doba temna. Viděli to sami na sobě, že kvalita (duchovního) vědomí klesá, a že je čekají horší časy, a že nastane chaos. Zmiňují se o tom záznamy z různých kultur. Všechny souhlasně před začátkem doby temna píší o tom, že to jde s lidstvem z kopce – že vše zhoršuje.

Zlaté věky jsou období osvícená, v nichž civilizace dosahují nejvyššího duchovního, architektonického a uměleckého rozkvětu. Má se za to, že ve stříbrném věku (období kolem bodu zvratu mezi zlatým věkem a dobou temna) došlo k duchovnímu poklesu. Bod zvratu byl kolem 4500 BCE. Stříbrný věk pak pokračoval do období 550 BCE, kdy nastala doba temna, což odpovídá podle tradičního datování období době železné.

Po té se cyklus vrací zpět, opět přes začátek 4500 CE stříbrného věku k dalšímu zlatému věku. Bod zvratu vychází na období kolem 8500 CE.

John Anthony West

 

Jeden celý cyklus kalijugy je přibližně 26000 let.

J.A.West: Staří Egypťané udávají u svých panovníků jména a dobu vládnutí. Když toto všechno sečtete, dostanete se přibližně do roku 36000 BCE. Zároveň toto datum odpovídá poznatkům starověké indické civilizace, která také udává datum 40000 BCE. Obě civilizace zadokumentovaly přesvědčení, že tady je jejich počátek. Je pozoruhodné, že jde o půldruhý precesní cyklus. Tedy předešlý zlatý věk.

Sfinga připomíná svým vzhledem souhvězdí lva, na které Sfinga pohlížela v roce 10500 BCE. Datum (10500 BCE) uznává Graham Hancock a Robert Bauval, jako předpokládané datum vzniku Sfingy a možná i pyramid v Gíze.  John A. West se tomuto datu zdráhá uvěřit a spíše se kloní k myšlence, že Sfinga je mnohem starší.

Sfinga 1910

 

Důvodem je, že kolem 10500 BCE došlo k tání ledovců a velké katastrofě – potopě světa. J. A. West říká: mně se ta symbolika lva zamlouvá, ale dle mého názoru v roce 10500 BCE tu nebyl nikdo, kdo by měl k dispozici vědomosti a technologii, aby ji postavil. Musíme jít dál. Nejbližší další zlatý věk je v roce 36000 BCE. Stejnou logikou může být celý komplex v Gize ještě mnohem starší.

Historické texty uvádějí, že zasvěcení mohli vystoupit z lodi na Nilu přímo u pyramid v Gize. Současné koryto Nilu se nachází 15km západním směrem a odděluje oblast Gizy od Káhiry. Z hlediska geologického času muselo trvat několik desítek tisíc let, než-li se koryto řeky Nil v podstatné části své délky posunulo východním směrem. V některých úsecích je rozdíl i stovky kilometrů.

Podobný problém je v oblasti Tuahuanaco v Mexiku, které se v současnosti nachází 80 km od jezera Titicaca, i když dříve bylo přímo u něj.

 

Datum 21.12.2012 je astronomickým dnem, kdy začalo období vzestupu k dalšímu zlatému věku. Nacházíme se tedy v raných fázích zrychlování vědomi…

Zdroj: http://www.suenee.cz/egypt-nova-chronologie/#pphoto[]/0/

Vytisknout