Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Dopis o svědectví UFO

 Uveřejňuji  se souhlasem dopis, který jsem dostal. Kdyby jste někdo věděl nějaké informace  o této události, nebo měl podobnou zkušenost, napište, dík

 

Dobrý den,

 

v příloze zasílám dva obrázky z téměř stejného místa na jižní straně obce Pustá Kamenice, jak jsem se zmínila na Vaší přednášce 13.10. v P. Kamenici.

Obrázek nakreslila tehdy kolem roku 1993 asi desetiletá Zdena Zemanová, která viděla tento předmět společně se svou mladší sestrou a matkou, když se vracely směrem od Svratouchu a krátily si cestu podél lesa u Pekelce. Bylo to v létě, asi ve 20.45 hod., ještě bylo dost vidět. Předmět se vzduchem pohyboval neslyšně. Strachy vběhly do lesa a pozorovaly, jak se zastavil nad jetelištěm a po chvíli se opět neslyšně vzdaloval směrem na Poličku. Další den se Zdena jela na kole podívat na ono místo, ale žádných stop si nevšimla.

Děvčata ani matka se o podobné záležitosti nikdy nezajímaly, ani o tom nic nevěděly. Jen když se mi za pár dní o svém zážitku zmínily, požádala jsem ji, ať mi tedy nakreslí, co viděly. Od té doby mám obrázek schovaný. Na rubu obrázku budou možná bližší data, ale originál máme doma v Havlíčkově Brodě.

Nad tímto „jetelištěm“ jsme viděli letos 7.5. zajímavý úkaz. Od vyvýšeného zápraží naší chalupy č.108 bylo vidět nízko nad obzorem tři světla ve tvaru trojúhelníku, jehož základna byla nahoře a vrchol dole. Celá obloha byla lehce zamračená, žádné hvězdy jsme neviděli, jen tyto a zářily jasně. Stejný úkaz ve stejnou dobu asi od 4.30 do 5.05 hod. jej viděly dvě osoby z rodiny o den dříve a toho dne 7.5. už tři osoby i s fotoaparátem. Úkaz byl na stejném místě, obloha stejně podmračená bez hvězd, ale tyto tři opět zářily.

Učinili jsme dotaz do České astronomické společnosti a když jsme se nedočkali odpovědi, tak i do Planetaria Praha, ale nic nezjistili, pouze vyjádřili domněnku, že se mohlo jednat o tzv. Letní trojúhelník ze tří jasných hvězd, což nám i načrtli na snímku oblohy z toho data. Jenže tento trojúhelník byl asi desetkrát větší, než co jsme viděli my, a to ještě v místech, kde v tu dobu byla obloha zamračená bez hvězd. Dodnes je nám to divné, ale nechtěli jsme zatěžovat hvězdáře. V době našich dotazů měli totiž dost práce s hlídáním Merkura, který mírně zastiňoval Měsíc.

Co se týče naší fotografie, uzavřeli jsme záležitost tím, že se stal nějaký odlesk při pořízení snímku, i když za několik let to aparát nikdy neudělal.

Po zhlédnutí modrých kulatých bodů na Vašich záběrech jsem si vzpomněla na tuto zvláštní fotku. Také je tam vidět i další světlý bod vpravo. Stojí za zmínku, že náznak „koule“ je i v horním rohu snímku. Je zde lomenice štítu chalupy a mimochodem pod mím je naše nejoblíbenější místo od doby, kdy jsme si dokonce nosili na zápraží polévku a na prvním schodu jsme sedávali a drželi misku na klíně. I naše jediná kuřačka v rodině si sem chodí pokuřovat. Oblohu na obzoru měla tudíž okoukanou a zvláštnosti tří světel si ona povšimla a svolala nás k pozorování.

Ještě se zmíním – pár týdnů po tom, kdy dvě děvčata s matkou pozorovaly předmět nad jetelištěm, viděly na opačné straně údolí obce, jak oblohou celkem nízko pluje oranžová koule směrem k silnici na Františky a dále. Balon to prý nebyl. Ale tuto kouli prý viděl ještě další člověk v obci.

 

Ke třem světlům uvádím, že byla pozorována brzy ráno od 4.30 do 5.05 hod. Pak už se rozednívalo a světla zeslábla, až nebyla vidět. Jestli byla dříve v noci, nevíme. Pozorování bylo pouhým okem třemi osobami současně. Druhý den byla na stejném místě ve stejném čase, stejného tvaru a stejné intenzity. Další dny už tam ta tři světla nebyla.

Fotoaparát tato světla na tu dálku vůbec nezaznamenal, pouze jsou na snímku ty modré koule, které jsme pouhým okem neviděli.

Na obrázku oblohy z onoho dne, zaslané z Planetária, žádné takové tři hvězdy nejsou, rozmístění ani jas všech hvězd na celém jižním obzoru neodpovídají.

Nabízí se domněnka, zda by nešlo o světla z oslav výročí konce války, ale tím směrem nejsou žádná větší města, kde by si mohli takové lasery dovolit.

Pokud byste potřeboval při své práci použít tyto poznatky, máte mé svolení. Doufám, že to bude bráno více jako nevysvětlená zajímavost, než jako žertík.

Co si o tom myslet? Asi – kdo chce vidět, vidí. Kdo nechce – nevidí a nevnímá.

Zdravím a děkuji za hodnotnou přednášku. Dnes jsem viděla i Vámi doporučený pořad na internetu o Pyramidě Slunce.

Pecinová, Pustá Kamenice.

 

 

 

Dobrý den,
 
potěšilo mne uveřejnění dopisu, ale myslím, že by stálo za dopsání ještě to z mého posledního doplnění: 
 
Dnes jsem telefonicky hovořila se Zdenou, na událost si dobře pamatuje,  dodnes si pamatuje i barvy předmětu, i jeho tvar. Předmět se pohyboval úplně neslyšně, což ji překvapilo, protože očekávala zvuk letadla, předmět se točil dokola a bylo vidět kulaté kukátko, Zdena měla velký strach, že na ně někdo míří, mohl by na ně někdo začít střílet nebo i odtud vyskočit. Ukryly se v blizkém lesíku odkud dále vyděšeně předmět pozorovaly, ten se pak neslyšně vznesl a zmizel.
Ke konci našeho telefonátu si uvědomila, že si nedávno tuto událost náhodou vybavila a nabyla dojmu, že šlo o ufo. V době pozorováni o těchto předmětech vůbec nevěděla.
 
Byl to určitě silný zážitek, který dosud nevymizel. 
 
Ještě jsem mluvila s manželským párem, který byl také na Vaší přednášce. Dozvěděla jsem se ještě toto:
Oba manželé stavěli domek v Pusté Kamenici (asi v roce 1981) a po práci se šli vykoupat do místního rybníku. Cestou domů ještě s dalším známým viděli, jak se neslyšně vzuchem blíží předmět podobný vzducholodi. Opět neslyšně se vzdálil. Manželé si tuto vzpomínku vybavili, když jsme hovořili o zážitku, který nakreslila Zdena.
 

 

Děkuji a zdravím, Pecinová
 

 

 

 

 

Vytisknout