Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

20 000 ROKOV STARÝ

V KOSOVE OBJAVILI MINIMÁLNE 20 000 ROKOV STARÝ TRANSFORMÁTOR: /PREBRANÉ/artefakt, bol to nezvyčajný kameň s integrovanou elektromagnetickou cievkou. Medená cievka je jednoducho zaliata alebo vložená do otvoru a tvorí s kameňom jeden celok.Naznačuje to, že kameň bol roztavený do tekutého alebo plastického stavu a cievka bola „zaliata“ touto hmotou. Predmet je vybavený nielen cievkou s drôtmi, ale aj prvkami, ktoré pripomínajú porcelánové izolátory a tiež so štyrmi symetrickými otvormi.Analýzy ukázali, že artefakt je starší ako 20 000 rokov. Analýza kameňa spôsobila zmätok, pretože jej výsledky nezodpovedajú oficiálnej histórii ľudskej civilizácie a dokazuje existenciu starovekých rozvinutých technológií. Ismet Smaili plánuje artefakt poskytnúť na ďalší výskum, ale má obavy, že pokiaľ ho stratí z dohľadu, tak sa záhadný predmet môže „stratiť“.Pohorie Pechora Gora je jedným z najväčších pohorí na Balkánskom polostrove. Jeho dĺžka je viac ako 200 kilometrov a tento hrebeň v určitom zmysle spája Macedónsko, Kosovo a Albánsko, keďže prechádza cez všetky tieto územia naraz.

 

Vytisknout