Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Byly nalezeny v bosenských horách pravěké kovové kruhy?

 

Pravěké kruhy v Bosně

V bosenských horách byly na vrcholech kopců nalezeny prastaré, obrovské kovové kruhy, upevněné do skály. Je jejich stáří 30 milionů let, jak věří někteří místní obyvatelé? Legendy vyprávějí, že artefakt pochází až z éry počátku Panonského Moře a byl používán obřími bytostmi, které obývali tuto oblast ve vzdálené minulosti. Některé nedávné objevy přitom odkazují do časů, kdy po Zemi chodili obři. Tajemné obří kruhy nalezené na vrcholech hor se přímo nabízejí, že byly používány obry, kteří obývali tento region před miliony let.

Místní obyvatelé se ale různí ve svých názorech a pocitech, které se týkají těchto tajemných kruhů. Někteří nabízejí velmi jednoduché vysvětlení. Podle nich pocházejí tyto kruhy z období Rakouska-Uherska, a byly umístěny na tato vrcholová místa tak, aby pomáhaly dopravovat dřevo přes strmá úbočí drsných hor v tomto regionu. Další podporují teorii, že kruhy byly umístěny uvnitř hor v časech, kdy zde existovalo Panonské Moře, a tyto kruhy byly používány k uvazování lodí a oblast byla používána jako mořský přístav. Místní legendy mluví o obrech a jejich obrovských lodích a předpokládá se, že kruhy vytvořili obři, vlastníci lodí a námořníci, kteří zde tenkrát žili.

Ale je možné, aby byly tyto kruhy staré miliony let?  Jak by to bylo možné, z jakého materiálu by pak byly udělány? Ovšem, pokud neproběhly žádné „oficiální“ výzkumy, jsou všechny možnosti otevřené. Místní lidé prohlašují, že v okolí se nalezlo velké množství dalších artefaktů, které mohou být jen stěží vysvětleny a že všechny nálezy jsou před lidmi pečlivě utajovány.

Nálezy těchto obrovských kruhů jsou ve skalách, které se zdají být jako jemně vyřezány z okolních kopců v okolí Voguscy poblíž Brezy a Varesu, blízko (kopce) Dubrovníku a také na dalších místech východní Bosny. Další čtyři místa jsou Bjelasnica, Vlasic, Vranica, Prenj, Velez a potom Majevica a Bukovica blízko Travniku nad Stolacem. Zdejším lidem velmi záleží na tom, aby byly tyto nálezy prozkoumány.

Už roky se mluví o těchto kruzích, a když na ně přijde řeč, názory se různí. Zatímco jedni zdůrazňují, že je přece nemožné, aby byly kruhy tak staré, druzí věří, že jsou naopak důkazem doby, kdy se na Zemi pohybovali obři a že další důkazy této teorie se nacházejí i jinde po celém světě.
Ti, kdo jsou nezvratně přesvědčeni, že kruhy nemohou být staré, poukazují na fakt, že Panonské Moře se prostíralo v Panonské nížině asi před 30 miliony let a zmizelo před asi 600 000 lety. První hominidé, kteří vyráběli nástroje, se vyskytují teprve před asi 200 000 lety, časová mezera mezi nimi a Panonským Mořem je tedy 400 000 let. V časech Panonského Moře ještě žádní lidé nežili, takže kdo by stavěl lodě? A když nikdo lodě nestavěl, kdo by vyráběl pro ně kruhy? Takže jednoduše nebyl žádný důvod vyrábět kruhy pro uvazování lodí, když lodě nemohly dosáhnout tyto „přístavy“.  Kruhy už vidělo hodně lidí a část z nich si myslí, že určitě nebyly používány pro uvazování Pravěké kruhy v Bosnělodí k pobřeží.

Hora Kozara, kde byl obří kruh nalezen, se tehdy nacházela na ostrově pravěkého moře Paratethis, před 50 000 lety. Jak Panonské Moře ustupovalo, vynořovalo se pobřeží. To je důvod, proč si ředitel Národního parku „Kozara“ pan Dragan Romčevič myslí, že kruhy nepocházejí z této éry.

Další názor je, že kruhy byly položeny na místo v nedávné historii a byly používány k připoutání vzduchových balonů k zemi.

Dejan Pelvis, profesor historie na Prijedorském gymnáziu si myslí, že kruhy z Kozary jsou jen jedním z dalších, neuchopitelných tajemství, spojených s naší minulostí. Všechna tato tajemství spojuje jeden fakt – totiž že nikdo nemůže přesně vysvětlit jejich původ a účel. Tyto nálezy jsou obestřeny tajemstvím.

Kruhy jsou téma, ke kterému věda nenabízí žádné vysvětlení, nejsou k dispozici žádná logická fakta. A protože věda neumí vysvětlit tato záhadné předměty, lidé nemají jinou možnost, než si tyto záhady vysvětlovat po svém. A pak se všechny teorie stávají možnými ….

 

zdroj:http://www.suenee.cz/byly-nalezeny-v-bosenskych-horach-praveke-kovove-kruhy/
Vytisknout